Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie...

Post Image

 

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie...
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”.

Flora Edwards

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie...

Odpowiadając na potrzeby wychowanków Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie, w których uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało zbiórkę zabawek, przyborów  szkolnych, ubrań oraz książek. 

Nasze starania zaowocowały zebraniem ogromnej ilości darów, które posegregowane i spakowane zostały przekazane podopiecznym placówek.

Wszystkim - zarówno uczniom jak i pracownikom naszej szkoły - serdecznie dziękujemy!

Anna Wójcik
Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu