PIĘKNE JEST TO, CO W NAS ZOSTAŁO...
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Post Image

 

„...Dać młodzieży całe powietrze, słońce, całą życzliwość,
jaka  jej się należy, niezależnie od zasług  czy win, zalet czy przywar...”

Janusz Korczak

PIĘKNE JEST TO, CO W NAS ZOSTAŁO...
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

24 czerwca 2022 roku celebrowaliśmy w naszej szkole wyjątkowe wydarzenie, jakim było zakończenie roku szkolnego 2021/22. Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, odprawioną przez Księdza Proboszcza Mateusza Ciepluchę, który zaszczycił nas swoją obecnością również podczas części oficjalnej akademii, odbywającej się po raz pierwszy na świeżym powietrzu tuż przed budynkiem szkoły.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego i po odśpiewania hymnu państwowego, otwarcia uroczystości dokonała Pani Dyrektor Beata Jachurska, która serdecznie przywitała zaproszonych gości, grono pedagogiczne, rodziców, a nade wszystko uczniów. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor podsumowała miniony rok szkolny, przypominając, iż dla wielu był on kolejnym etapem w życiu- zarówno czasem ciężkiej pracy, wielu sukcesów, ale niekiedy i drobnych porażek; podkreśliła jednocześnie fakt, że szkoła stała się dla wszystkich wyjątkowym miejscem, w którym zdobywa się dojrzałość jak również wykształcenie. Pani Dyrektor skierowała szczególne słowa uznania do tej części młodzieży, która ze szczególnym zaangażowaniem pracowała na rzecz szkoły, odznaczając się wytrwałością i piękną, wzorową postawą. Będąc dumną z tegorocznych osiągnięć, Pani Beata Jachurska wyraziła uznanie dla wzorowych uczennic klas: I i II Liceum Ogólnokształcącego - Dominiki Kuciel oraz Wiktorii Urbańskiej,  które za najwyższe średnie ocen zdobyły Nagrodę Burmistrza Strykowa; w dalszej części zostali wyróżnieni także laureaci licznych konkursów i olimpiad, którzy w ostatnim czasie rozsławili imię szkoły. Dziękując za bardzo dobre wyniki w nauce, Pani Dyrektor w towarzystwie wychowawców klas wręczyła dyplomy, listy gratulacyjne, bony podarunkowe a także pamiątkowe nagrody książkowe.

Ten wyjątkowy dzień uświetniła również część artystyczna uroczystości, którą przygotowali uczniowie klasy I Technikum Logistycznego pod kierunkiem wychowawczyni Pani Karoliny Adamczyk. Młodzież przywołała humorystyczne wspomnienie chwil spędzonych w murach naszej szkoły, w tym obraz jednej z lekcji języka polskiego. Żartobliwe dialogi uczniów, wymiana ich zaskakujących spostrzeżeń i sądów, a nade wszystko ich przerysowane gesty i mimika wywołały śmiech wśród widowni. W dalszej części apelu przedstawiciele Rady Samorządu w imieniu całej społeczności uczniowskiej złożyli wszystkim nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły najszczersze podziękowania za trud włożony w wychowanie i w edukację, w tym za wsparcie i opiekę; serdeczne podziękowania wraz z bukietami kwiatów zostały wręczone Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor oraz Pani Kierownik Kształcenia Praktycznego. Po skończonej uroczystości uczniowie udali się do klas, w których z rąk wychowawców otrzymali świadectwa.

Życzymy słonecznych, radosnych oraz bezpiecznych wakacji,
miłego wypoczynku i uśmiechu na każdy nadchodzący dzień
a także szczęśliwego powrotu do szkoły

Anna Pieczykolan