Projekt "Przystań w sieci"

Post Image


Nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego "Przystań w sieci", który powstał z inicjatywy Facebooka, Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Realizacja projektu przewidziana jest na cały bieżący rok szkolny.

Projekt „Przystań w sieci” wpisuje się w cele polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, których jednym z priorytetów jest „wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość i bezpieczne oraz efektywne korzystanie z narzędzi cyfrowych”. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie, który chcą wziąć udział w projekcie proszeni są o przesłanie informacji mailowo do koordynatora projektu
p. K. Biernackiej na adres: k.biernacka@zs1bratoszewice.pl do końca stycznia 2021 r.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu – po ukończeniu każdej części e-learningowej i zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie przystanwsieci.pl.

Więcej informacji...