Negocjator w mundurówce

Post Image


Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach gościł we wtorek jednego z najlepszych byłych negocjatorów policyjnych w Komendzie Wojewódzkiej w Łodzi - nadkom. Krzysztofa Balcera.  W warsztatach wzięli  udział oczywiście kadeci z LO o profilu policyjno-strażacko-wojskowym.

Negocjator to osoba pojawiająca się w sytuacji wymagającej podjęcia działań negocjacyjnych w związku ze zdarzeniem, w wyniku którego doszło lub może dojść do utraty życia, zdrowia ludzkiego lub mienia lub ze zdarzeniem, w wyniku którego doszło lub może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności związana z zapowiedzią popełnienia samobójstwa, groźbą bezprawnego użycia broni, niebezpiecznego narzędzia, urządzenia, materiału oraz innego środka mogącego stwarzać zagrożenie dla osób lub mienia, wzięciem i przetrzymywaniem zakładników, prawdopodobieństwem wystąpienia bądź wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, okupacją lub blokadą obiektów oraz szlaków komunikacyjnych.

Kadeci z wielkim zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat pracy negocjatora i nieustannie zasypywali pytaniami prelegenta. Ograniczony czas spotkania spowodował, że  umówiliśmy się na ciąg dalszy po wakacjach. Podziękowania dla nadkom. Krzysztofa Balcera za tak interesujące zajęcia w imieniu społeczności szkolnej i organu prowadzącego tj. Gminy Stryków złożyła Wicedyrektor ZS Nr 1 w Bratoszewicach Beata Jachurska.

Opracował: Andrzej Pożarlik