Konkurs "Ja przedsiębiorca"

Post Image


W naszej szkole zakończył się pierwszy etap konkursu "Ja przedsiębiorca", na najlepszy biznesplan przygotowany przez uczniów szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego. Organizatorem konkursu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Ze strony naszej szkoły opiekunem i koordynatorem jest nauczyciel przedmiotów zawodowych: logistyki i ekonomii,  Ewa Chudy. 

Całość podzielona jest na trzy etapy:

I - szkolny

II - wojewódzki 1 stopnia

III - wojewódzki 2 stopnia

Celem powyższego konkursu jest popularyzowanie i ugruntowanie wiedzy odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej, a przede wszystkim krzewienie postaw biznesowych, samodzielności ekonomicznej i pewności siebie w zmieniającej się nieustannie gospodarce. Dla nauczycieli jest to także zachęta do testowania nowych form kształcenia, współpracy, budowania zespołów i pokazywania wychowankom dróg rozwoju w maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości formach. 

Być może dzięki temu, zacznie się stopniowo zacierać granica pomiędzy szkołą, a biznesem i realną gospodarką.

Termin zgłaszania kandydatów minął w listopadzie ubiegłego roku. Zespoły mogły liczyć do trzech osób, ograniczeń tematycznych czy merytorycznych nie było. Postawiliśmy w całości na chęci, wiedzę oraz kreatywność naszych wychowanków.

Po wnikliwej ocenie nadesłanych prac, jest nam niezwykle miło poinformować, że w kolejnym etapie konkursu, naszą szkołę reprezentować będą:

Krystian Jóźwiak, Filip Dałek, Gabriel Krzeszewski z klasy 2TA, przedsiębiorstwo "Pakiet-usług-rolniczych"

Julita Piekarska, Jakub Kaczmarski, Norbert Kucharski z klasy 2TL, firma "Eurotrans",

Patryk Fortuna, Krystian Jęczkowski, Krzysztof Burtka również z klasy 2TL,  firma "Amrvamtex".

Wszystkie przedstawione biznesplany są zróżnicowane zarówno pod względem obszarów biznesowych których dotyczą jak i temperamentów ich autorów. Umiejętność odnalezienia nisz rynkowych - jak w przypadku projektu dotyczącego rusznikarstwa - "Amrvamtex",  jest bardzo cenna, ale prócz oryginalności jest także użyteczna społecznie, pełni swoistą misję nawiązując do krzewienia kultury posiadania broni palnej w Polsce.

"Pakiet usług rolniczych", autorstwa Filipa, Gabriela oraz Krystiana także wychodzi na przeciw realiom rynkowym, ponieważ produkcja rolna należy do czołowych obszarów krajowej gospodarki, mająca stałe zapotrzebowanie i perspektywy, a nieco niedoceniana poprzez powszechne skupienie się wyłącznie na obszarze "nowych technologii informatycznych". Należy dodać, że tego typu działalność jest wysokomarżowa.

Działalność "Eurotrans" również nie stawia na skrajną przełomowość czy oryginalność, ale jest pomysłem na działanie na sprawdzonym rynku transportu pasażerskiego; ten obszar jest ciągle perspektywiczny, należący do kategorii usług powszechnych, o dość niskich barierach wejścia. Sukcesy firm takich jak Bolt, Hyperloop Technologies czy Uber pokazują, że nadal jest to "zielone terytorium" ogromnych możliwości, a region łódzki ma doskonałe położenie geograficzne, naturalne dla prowadzenia tego typu działalności.

Wszystkie prace spełniały wymagane kryteria formalne; jesteśmy bardzo dumni, że możemy uczyć tak wspaniałą młodzież, która mimo przeciwności "czynników zewnętrznych", wykazuje duże chęci i zaangażowanie w nowe projekty. To właśnie nasi młodzi wychowankowie będą przyszłością i od tego jak poradzą sobie na nieprzewidywalnym rynku, zależy ich sukces osobisty z którego zbudowany jest przecież dobrobyt całego regionu i - w rezultacie - naszego kraju.

Następne etapy będą brały pod uwagę oprócz spełnienia wytycznych konkursu, także umiejętności kandydatów, sposób przedstawienia swoich pomysłów, umiejętności biznesowe, zarządzania, współpracy zespołowej, analizowania i zdobywania informacji, komunikatywności, umiejętności prezentowania i "sprzedaży" swoich pomysłów.

Wszystkim laureatom składamy gratulacje i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu, a także sukcesów w realizacji ich pomysłów.


Opracowała


Ewa Chudy