Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Post Image

 

Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie…”

Wisława Szymborska

1 września 2021 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, tak jak we wszystkich polskich szkołach, rozdzwonił się pierwszy dzwonek, rozpoczynający nowy rok szkolny. Uroczystość inauguracyjną otworzyła nasza nowa pani Dyrektor Beata Jachurska, która powitała zgromadzonych - grono pedagogiczne, pracowników, społeczność uczniowską  a także przybyłych rodziców. Podkreśliła fakt, że dla nauczycieli wrzesień to czas podjęcia trudu nauki i wychowania, natomiast dla uczniów to okres wytężonej pracy nad własnym rozwojem. Szczególnie serdeczne słowa pani Dyrektor skierowała do tegorocznych pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, która została przygotowana przez uczniów klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotechniki oraz Technikum Mechatronicznego. Młodzież pod opieką wychowawcy- pani Joanny Lisowskiej przypomniała zebranym, iż 1 września to dzień o szczególnym znaczeniu; to moment zadumy i wyrażenia szacunku dla wielkich, często bezimiennych bohaterów, którzy w imię miłości do Ojczyzny złożyli ofiarę najwyższą - ofiarę z własnego młodego życia. Uczniowie zaprezentowali inscenizację słowno- muzyczną, podczas której został zobrazowany czas pożogi wojennej, począwszy od września 1939 po czas wyzwolenia. W nastrój powagi i smutnej refleksji wprowadziły wszystkich strofy wojenno- okupacyjnych wierszy jak również dźwięki patriotycznych pieśni.

Na zakończenie uroczystości pani Dyrektor życzyła pracownikom szkoły dużo siły i wytrwałości w pracy, by cel, któremu przyświeca idea edukacji, dodawał wszystkim wiary w słuszność wytyczonych celów oraz odwagi do pokonywania wszelkich trudności; uczniom zaś - aby ten pierwszy dzień w nowym roku szkolnym otworzył drzwi wielkiej, intelektualnej przygody a wysiłek, który zostanie włożony w zdobywanie wiedzy i umiejętności przyniósł oczekiwane efekty.

W tym wyjątkowym dniu warto przypomnieć słowa Janusza Korczaka
- pedagoga, działacza społecznego a przede wszystkim wielkiego przyjaciela dzieci:
Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko trochę obchodziło, a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało…”

W nowym roku szkolnym życzymy Wam wspaniałych przeżyć, które warto będzie pamiętać,  wielu ciekawych aktywności, które zrodzą w Was radość i dobrą zabawę a przede wszystkim osiągania sukcesów, z których będziecie dumni…
Niech każdy z Was, gdy zaczną się kolejne wakacje, będzie mógł powiedzieć:
„To był dla mnie bardzo dobry rok szkolny!”

Anna Pieczykolan, Joanna Lisowska