Lekcja z „ZUS”

Post Image

 

21 września br. Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach gościł Panią Michalinę Figurską - koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. Nasz gość poprowadził z klasami czwartymi technikum zajęcia, których celem było wykształcenie u młodzieży świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Podczas spotkania poruszono między innymi następującą tematykę:

  • warunki ubezpieczenia przysługujące na samozatrudnieniu,
  • sposoby rozliczania składki za pośrednictwem pierwszego kompleksowego e-urzędu w Polsce- Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
  • przywileje należące się osobom opłacającym składki,
  • system emerytalny w Polce i na świecie.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał książkę z materiałami i ćwiczeniami dotyczącymi omawianych tematów. Na koniec zajęć pani koordynator zachęcała młodzież do wzięcia udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus
https://www.facebook.com/olimpiadaoubezpieczeniachspolecznych
YouTube – kanał ,,Elektroniczny ZUS”

Anna Mackiewicz- Wójcik