„Różowe pudełko”

Post Image

 

 

Samorząd Uczniowski we współpracy z Kołem Wolontariatu włączył się do ogólnopolskiej akcji ,,Różowe pudełko”, która ma na celu wspomóc walkę z wykluczeniem menstruacyjnym. Statystyki w tym temacie są dość smutne, gdyż mówią o tym, że ponad 20% dziewczynek w Polsce ze względu na brak środków higieny osobistej opuszcza zajęcia w szkole, a 10% w tym czasie nie wychodzi z domu. Sytuacje te przyczyniają się do wykluczenia m.in. edukacyjnego.

Akcja ma na celu nie tylko edukację oraz walkę z wykluczeniem menstruacyjnym, ale  chce również się przyczynić do budowania bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni szkolnej oraz pewnej kobiecej solidarności.

Akcji przyświeca hasło ,,Nie masz – skorzystaj, masz nadmiar – oddaj”.

W szkole w damskich toaletach uczennice z Samorządu udostępnią specjalne pudełko, w którym znajdą się różnorodne środki higieniczne. Dziewczęta będą mogły, w razie nagłej potrzeby, skorzystać z dostępnych rzeczy, jak również uzupełnić pudełko w nowe środki.

Anna Wójcik