Odpowiedzialność prawna tematem spotkania policjantów z młodzieżą

Post Image

 

,,Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna” to temat spotkań, które zostały przeprowadzone w naszej szkole 19 i 21 października br. przez: komisarz Magdalenę Nowacką oraz starszego aspiranta Dariusza Mroczkowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. W spotkaniach z funkcjonariuszami uczestniczyli uczniowie z klas IV Technikum: Żywienia i Usług Gastronomicznych, Logistycznego, Mechatronicznego i Agrotronicznego a także klas II: Liceum Ogólnokształcącego i Technikum: Informatycznego oraz Żywienia i Usług Gastronomicznych. Funkcjonariusze Policji w swojej prelekcji poruszyli bardzo istotne problemy; przede wszystkim przekazali młodzieży najważniejsze informacje związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich w przypadku konfliktu z prawem. Uświadomili również o grożących konsekwencjach, wynikających z kontaktu ze środkami odurzającymi oraz zagrożeń związanych z dopalaczami. Funkcjonariusze wspomnieli ponadto o niebezpieczeństwach płynących z niewłaściwego korzystania z zasobów internetu, o zasadach którymi powinny kierować się młodzi ludzie korzystający z wszelkiego rodzaju grup społecznościowych czy forów internetowych; przede wszystkim w temacie tym starali się przekazać słuchaczom, że nikt w internecie nie jest anonimowy. Ponadto poruszali kwestie odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, za kradzieże a także za podrabianie dokumentów i podpisów.

Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego naszej szkoły.

Anna Wójcik