Wycieczka III L do 25 batalionu logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim

Post Image

 

W dniu 21 października 2021 r. uczniowie klasy III Technikum Logistycznego odbyli wycieczkę do  jednostki wojskowej- 25 batalionu logistycznego „Ziemi Tomaszowskiej”, będącego częścią elitarnej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Inicjatorem i organizatorem wycieczki była Pani Ewa Chudy- wychowawczyni klasy, nauczyciel przedmiotów logistycznych.

Już na samym początku wycieczki dało się odczuć „reżim”, w jakim będzie się ona odbywała. O wyznaczonej godzinie klasa wraz z wychowawcą przekroczyła biuro przepustek, gdzie odbyła się weryfikacja i kontrola, wydanie przepustek zezwalających na wjazd.     Punktualnie o godzinie 9.00 nastąpiła na placu apelowym zmiana warty, po której Pan st. chor. sztab. Zdzisław Bartniak wskazał miejsce na placu apelowym, gdzie szybko i umiejętnie wyłuszczył uczniom podstawy musztry i poruszania się w grupie w rozumieniu wojskowym. Słuchacze okazali się pojętni i już po kilkunastu minutach można było przemieścić się dalej.

Jednostka logistyczna posiada park maszynowy, warsztat remontu pojazdów kołowych - różnego rodzaju i różnej ładowności pojazdy. Zarówno starsze Stary jak i nowe Jelcze są ciężarówkami o wysokiej dzielności terenowej, trwałe i proste w obsłudze. W wojsku ma to olbrzymie znaczenie, ponieważ sprzęt musi działać niezależnie od sytuacji, koniunktury czy jakości personelu. W "cywilu", kiedy coś nie dojedzie, jest to na ogół strata ekonomiczna, w wojsku - ryzyko utraty życia. Dalszym punktem wizyty był "czerwony punkt" na mapie każdej jednostki wojskowej, czyli magazyn broni i sąsiadujący z nim magazyn mundurowy. Każdy żołnierz posiada środki wyposażenia indywidualnego i broń służbową. W tym miejscu uczniowie uświadomili sobie jak wielką pracę i wysiłek organizacyjny trzeba włożyć, aby wyposażyć jednego żołnierza "zaledwie" w wyposażenie indywidualne. A to dopiero podstawa - żołnierze mają odmienne specjalności, pełnią odrębne funkcje, mają różne zadania do wykonania.

25 Brygada przejęła tradycje Mazowieckiej Brygady Kawalerii II RP oraz imię Ks. Józefa Poniatowskiego. O wielkim poszanowaniu historii, patriotyzmie i szacunku żołnierzy dla wiary i Ojczyzny uczniowie przekonali się w Sali Tradycji. Brygada wypracowała już własne tradycje, między innymi  po misjach w Republice Iraku i Afganistanie; młodzież mogła zobaczyć spaloną słońcem, matową od piasku polską flagę obok krzyża z łusek po granatach moździerzowych… Tradycja buduje morale, a morale dusze zwycięzców.

Po tej chwili zadumy, uczniowie mogli uczestniczyć w pokazie broni używanej przez jednostkę. Każdy z nich mógł przymierzyć się do strzału ze sprawdzonego w ostatnich konfliktach 5,56 mm kbs BERYL, ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7 oraz ręcznego karabinu maszynowego PKMN. Żołnierz  25 Brygady  Kawalerii Powietrznej musi być mistrzem w obsłudze broni, strzelaniu, skokach spadochronowych, a żeby mógł to robić potrzebuje dobrej kondycji fizycznej. Siłownia to miejsce obowiązkowych, ale często też dobrowolnych ćwiczeń żołnierzy.

Pan st. chor. sztab. Zdzisław Bartniak przybliżył naszej grupie informacje na temat specyfiki działań batalionu logistycznego, przede wszystkim mobilnego sprzętu zapewniającego naprawy i serwisowanie „w polu”: mechanikę, rusznikarstwo, ślusarstwo, opiekę medyczną, wyżywienie, zakwaterowanie, paliwa itd. Żadna armia, a już z pewnością nie nowoczesna armia NATO, nie obędzie się  bez rozbudowanej, efektywnej i zabezpieczonej, sprawnej łączności. Logistyka jest bardzo istotna w wojsku- doskonały samolot czy czołg jest bezwartościowy bez części zamiennych, paliwa, amunicji, sprawnej i odżywionej załogi, a o to wszystko musi ktoś zadbać.

I tak szybko upłynął czas naszej interesującej wycieczki, kiedy trzeba było się pożegnać. Pan st. chor. sztab. odprowadził młodzież pod bramę, gdzie należało oddać przepustki i powrócić do „cywila”. Młodzież z pewnością doświadczyła wielu emocji, przekonując się, że mimo zmian tradycja i etos Wojska Polskiego nie znika, a wręcz przeciwnie- przyciąga kolejne  pokolenia młodych Polaków.

Składamy serdeczne podziękowania Panu DOWÓDCY ppłk Włodzimierzowi Dąbrowskiemu za możliwość odwiedzenia 25 batalionu logistycznego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Panu st. chor. sztab. Zdzisławowi Bartniakowi za przekazanie cennych informacji na temat logistyki wojskowej, organizacji pracy w jednostce, pokazanie różnic między logistyką wojskową a cywilną. DZIĘKUJEMY.

Ewa Chudy