,,Nie boję się – dotykam”

Post Image

 

W ramach realizacji projektu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki raka jądra, prostaty oraz piersi i szyjki macicy pod hasłem ,,Nie boję się – dotykam”.  Profilaktyką zostali objęci uczniowie klas IV. Zajęcia miały na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz popularyzowanie wśród młodzieży zasad pierwotnej prewencji nowotworowej. Podczas zajęć omówione zostały czynniki powstawania raka piersi, jąder, prostaty i szyjki macicy, ich objawy i diagnostyka. Przedstawione zostały również statystyki dotyczące zachorowań na nowotwory, w tym nowotwory piersi, które wbrew powszechnej opinii, nie dotyczą tylko kobiet, ale również mężczyzn. Zobrazowany został również sposób prowadzenia samobadania piersi i jąder.

W drugiej części zajęć uczniowie mieli za zadanie na sylikonowych fantomach piersi i jąder wyczuć guzki, przypominające te, które można wykryć podczas samobadania. Na koniec zajęć młodzież została pouczona o konieczności regularnego samobadania (przynajmniej raz w miesiącu), uczęszczanie na kontrolę do lekarza (ginekologa lub urologa) oraz niewstydzenia się ,,dotykania” i prowadzenia samokontroli. Uczniowie otrzymali materiały dotyczące objawów omawianych nowotworów wraz z opisem prowadzenia samobadania.

Anna Wójcik