Świat widziany przez alkogogle – niecodzienna lekcja profilaktyki

Post Image

 

W naszej szkole odbyły się niecodzienne zajęcia edukacyjno- profilaktyczne dotyczące skutków zażywania alkoholu. Przeprowadziła je z uczniami (klas III pL, I LO, II LO, IV TAM, III TŻ) pani Anna Wójcik- pedagog szkolny, w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie.

Zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży jak alkohol działa na zmysły. W celu lepszego zrozumienia i zobrazowania poruszanych tematów młodzi ludzie mieli możliwość założenia specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po wypiciu alkoholu (okulary imitowały stan nietrzeźwości 1,5 promila).

Poprzez konkretne ćwiczenia (chodzenie po linii, zbieranie drobnych przedmiotów, chwytanie małych piłek, rysowanie szlaczków po linii, dopasowywanie kształtów, otwieranie kluczem kłódki, wrzucanie piłek do pojemnika itp.) uczniowie mogli sprawdzić w jaki sposób alkohol zmienia sprawność i postrzeganie rzeczywistości. Każde ćwiczenie było najpierw wykonywane bez okularów, by później porównać efekt tych samych czynności ,,na trzeźwo” i ,,pod wpływem alkoholu”. Okazało się, że założenie alkogogli skutkuje podwójnym widzeniem, spowolnieniem czasu reakcji, problemem z ustaleniem odległości, myleniem kierunków, pogorszeniem koordynacji ruchowej, zniekształceniem widzianego obrazu a także zniekształceniem widzenia kolorów.

Ćwiczenia w alkogoglach dały pełną świadomość tego, jak trudno wykonywać zwykłe czynności po spożyciu alkoholu i uzmysłowiły, że można zrobić sobie lub innym ludziom krzywdę. Trzeba przyznać, że wiedza naszych uczniów na temat substancji uzależniających jest duża, a w połączeniu z praktycznymi ćwiczeniami w alkogoglach pozwoli dokonywać im tych właściwych i zdrowych wyborów. Uczniowie z całą pewnością wyszli ze spotkania ze świadomością, że powinni być w życiu rozważni, gdyż od tego zależy ich przyszłość.

Anna Wójcik