„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Post Image

 

23 listopada br. odbyła się w naszej szkole Ogólnopolska Olimpiada ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, w której wzięło udział 25 delegatów klas. Uczniowie przystąpili do rozwiązania testu wiedzy, który składał się z 20 pytań (dotyczyły one m.in. kwestii- komu przysługuje zasiłek chorobowy, świadczenia rentowe; jaki jest wiek emerytalny w Polsce, jak wygląda kwestia składek prywatnego przedsiębiorcy oraz czym jest niezdolność do pracy).  Olimpiada była zwieńczeniem ,,Lekcji z ZUS”, które odbyły się 21 września.

Anna Wójcik