Branża rusznikarska w drugim etapie konkursu "Ja przedsiębiorca"

Post Image


Z prawdziwą satysfakcją chcemy ogłosić, że zespół z naszej szkoły zakwalifikował się do kolejnego etapu VIII konkursu Ja przedsiębiorca organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Nasi przedstawiciele w składzie: Patryk Fortuna, Krystian Jęczkowski, Krzysztof Burtka z klasy 2 TL z projektem Amrvamtex s.c.,  zajęli bardzo wysoką, drugą lokatę ze średnią arytmetyczną ocen 8,67. Ich wychowawcą jest - również opiekun konkursu w naszej szkole - Pani Ewa Chudy. Ostatni etap czyli finał odbędzie się 26 marca 2021 zdalnie, za pomocą aplikacji teams.

Uczestnicy muszą przygotować prezentację, przedstawić ją oraz obronić, odpowiadając na pytania dotyczące swojego biznesplanu. Dodatkowo całość musi być na tyle skuteczna, aby przekonać potencjalnych inwestorów do inwestycji w przedsięwzięcie. Projekt Amrvamtex s.c. dotyczy zakładu rusznikarskiego, a zakres jego działalności to: 

  • projektowanie i produkcja broni na indywidualne zamówienie, 
  • produkcja amunicji,
  • modyfikacja jednostek broni, 
  • czyszczenie oraz naprawa broni.

Tym ciekawsze jest to, że branża ta jest wysoce techniczna, bardzo specjalistyczna. Są to więc nie tylko usługi, ale także produkcja. Wiele rozwiązań na rynku broni palnej jest bardzo nowoczesnych, a także pomysłowych: tworzywa sztuczne, polimery, druk 3d, kompozyty, chemia molekularna itp. Duży rynek broni czarnoprochowej, amunicji zespolonej, replik broni palnej wszelakiego typu. Adresowana w większości do wymagających, świadomych, klientów, zajmujących wyższą pozycję społeczną. 

Sposób kontaktu i rozwiązywania problemów w omawianej branży, zapotrzebowań klientów, wymusza kontakt oparty na mediach społecznościowych i innych nowoczesnych komunikatorach. Podobnie jak projektowanie jest wysoce indywidualne, oparte na programach projektowych i doświadczeniu, wiedzy pracowników. Doskonałe połączenie tradycji i nowoczesności. Podobnie jak wyspecjalizowany kontakt z klientem, doradztwo, opieka posprzedażowa. Profil działalności niejako wymusza bardzo wysoką jakość usług, zarówno w kwestiach stricte produktowych jak też bezpieczeństwa. Branża ta, oparta na pasji, techniczna, użyteczna społecznie może być doskonałą ofertą biznesową, miejscem pracy, kontaktów oraz edukacji. Rusznikarstwo, oprócz wiedzy technicznej, stanowi także doskonałą lekcję historii - skąd dana broń się wywodzi, co spowodowało jej powstanie, jak jej używano, jakie wydarzenia historyczne się z nią wiążą, jakich materiałów używano do jej produkcji, itd. 

Spełnia również wymagania biznesu 4.0 w postaci prosumpcji, modyfikacji istniejących produktów oraz wytwarzania indywidualnego dla pojedyńczego klienta. Przeciwieństwo produkcji masowej, strat oraz zanieczyszczeń. 

Cieszymy się bardzo, gratulujemy i życzymy sukcesów! 
Do boju.

 Opracowała: Ewa Chudy