ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Post Image

 

„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie…”
Wisława Szymborska 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2022/2023

1 września 2022 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, tak jak we wszystkich polskich szkołach, zabrzmiał pierwszy dzwonek, rozpoczynający nowy rok szkolny 2022/2023. Zgodnie z tradycją uroczystość inauguracyjną otworzyła Pani Dyrektor Beata Jachurska, która powitała przybyłych Gości: Dyrektora Hotelu 500 w Strykowie- Pana Karola Sapiejewskiego wraz z Zastępcą- Panią Katarzyną Sukiennik, Pana Adama Gadeckiego, a także Rodziców, Grono Pedagogiczne, Pracowników Szkoły oraz całą Społeczność Uczniowską. Szczególnie serdecznie Pani Dyrektor powitała nowo zatrudnionych nauczycieli jak również ciepłe słowa skierowała do tegorocznych pierwszoklasistów, którzy w czerwcu pożegnali szkołę podstawową i dziś po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły.

W części oficjalnej uroczystości Pani Dyrektor odczytała nazwiska uczniów, którzy uzyskawszy najwyższą w szkole średnią ocen, zostali uhonorowani szczególnymi wyróżnieniami. Stypendium „Nasz Prymus” Starosty Zgierskiego otrzymali: Głowacka Dominika, Kałuża Piotr, Kucharski Norbert, Kuciel Dominika, Piekarska Julita i Urbańska Wiktoria. Stypendium Burmistrza Strykowa zostało przyznane następującym uczniom: Kuciel Dominice (klasa I LO), Urbańskiej Wiktorii (kl. II LO) oraz absolwentce naszej szkoły - Stępniak Julii.

Po części oficjalnej akademii nastąpił program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy IV Technikum Logistycznego pod kierunkiem wychowawcy- pani Justyny Krogulewskiej. Konferansjerzy uroczystości- Natalia Dąbek i Norbert Skudlarski przypomnieli zebranych, iż 1 września to dzień o szczególnym znaczeniu, to moment zadumy i wyrażenia szacunku dla wielkich, często bezimiennych bohaterów, którzy w imię miłości do ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę- ofiarę z własnego młodego życia. Młodzież zaprezentowała montaż słowno - muzyczny, podczas którego został zobrazowany czas pożogi wojennej. W nastrój powagi i smutnej refleksji wprowadziły wszystkich strofy wojenno - okupacyjnych wierszy jak również dźwięki patriotycznych pieśni: „Dziś idę walczyć, Mamo!” oraz „Biały krzyż”.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor życzyła pracownikom szkoły dużo siły i wytrwałości w pracy aby cel, któremu przyświeca idea edukacji, dodawał wszystkim wiary w słuszność wytyczonych zamierzeń; uczniom zaś- aby ten pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym otworzył drzwi wielkiej, intelektualnej przygody a wysiłek, który zostanie włożony w zdobywanie wiedzy i umiejętności, by przyniósł oczekiwane efekty.

W tym wyjątkowym dniu warto przypomnieć słowa Janusza Korczaka
- wielkiego przyjaciela dzieci i młodzieży:

„Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko trochę obchodziło, a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało…”W nowym roku szkolnym życzymy Wam wspaniałych przeżyć, które warto będzie pamiętać, wielu ciekawych aktywności, które zrodzą
w Was radość i dobrą zabawę,
osiągania sukcesów, z których będziecie dumni…
Niech każdy z Was, gdy zaczną się kolejne wakacje, będzie mógł powiedzieć:
„To był dla mnie bardzo dobry rok szkolny!”

Anna Pieczykolan