Pożegnanie klas maturalnych

Post Image

 

„Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie,
kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie, odnajduję nieomylnie to,
czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić: nie można kupić przyjaźni człowieka
związanego z nami na zawsze doświadczeniami życia...”

Antoine de Saint-Exupéry

Słowa „Coś się kończy, coś zaczyna, pewne chwile mijają bezpowrotnie...” stanowiły motto przewodnie pożegnania absolwentów klas czwartych, które odbyło się 28 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach. Tego dnia szkolne mury opuścili uczniowie trzech klas czwartych, kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik mechatronik.

W uroczystej przemowie Wicedyrektor szkoły - Pani Elżbieta Czesny skierowała szczególe słowa uznania do tegorocznych absolwentów. W imieniu Pani Dyrektor - Beaty Jachurskiej, jak również i własnym złożyła przede wszystkim gratulacje z tytułu ukończenia szkoły, dziękując za piękną postawę uczniowską oraz za liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Niezwykle miłym akcentem uroczystości było wręczenie dyplomów i nagród książkowych uczniom wyróżniającym się w nauce. Dziękując wszystkim za osiągnięte wyniki w nauce i w dziedzinie sportu oraz za zaangażowanie w życie szkolne, Pani Wicedyrektor życzyła uzyskania jak najlepszych wyników na maturze, umożliwiających kontynuację nauki na wybranych wyższych uczelniach.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem wychowawcy - Pani Justyny Rudnickiej. Kabaretowa scenka godziny wychowawczej w sposób groteskowy zobrazowała sytuację konfrontacji świata uczniów i świata nauczycieli. Dla swoistej równowagi, by poświadczyć, iż w naszej szkole kadra profesorska nie przypomina owego belfra a tym bardziej nasza młodzież odgrywających role uczniów, przedstawiciele klas czwartych złożyli serdeczne podziękowania dla kierownictwa szkoły, swoich wychowawców i ukochanych nauczycieli za trud włożony w wychowanie i długoletni proces nauczania; z wyrazami wdzięczności wręczyli bukiety kwiatów.

Ostatnim akcentem akademii było wręczenie drobnych upominków dla koleżanek i kolegów kończących naukę (były to pamiątkowe breloki z napisem, który miejmy nadzieje, będzie wszystkim przyświecał na drodze do życiowego sukcesu: per aspera ad astra- przez trudy do gwiazd) a także pokaz prezentacji multimedialnych przygotowanych przez absolwentów szkoły. Ta niepowtarzalna i jakże wzruszająca uroczystość zakończyła się udaniem się abiturientów na ostatnie oficjalne spotkanie z wychowawcami i ulubionymi nauczycielami aby podziękować za lata spędzone razem.

Życzymy Wam wszystkim pomyślnego zdania matury!
Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci Was los,
będziecie godnie reprezentować naszą szkołę.

Anna Pieczykolan, Justyna Rudnicka