Inspektorzy PIORIN – z wizytą u Agrotronika!

Post Image

 

12 maja odbyło się szkolenie uczniów kształcących się na profilu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przez inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkanie to dotyczyło przede wszystkim zasad korzystania ze środków ochrony roślin oraz zasad BHP podczas stosowania pestycydów. W trakcie prelekcji słuchacze mieli możliwość aktywnego udziału poprzez odpowiadanie na zadawane pytania Gości. Najbardziej aktywne osoby zostały nagrodzone pamiątkowymi upominkami.

 Łukasz Sobczyk