STOP uzależnieniom!

Post Image

 

W naszej szkole odbył się konkurs szkolny „Nie daj się zniewolić- STOP uzależnieniom”, którego celem było m. in.: propagowanie życia bez nałogów, rozwijanie kreatywności oraz kształtowanie  zachowań promujących zdrowy styl życia.

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej (testu wiedzy) i artystycznej. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 16 klas reprezentowanych przez dwóch zawodników. Uczniowie indywidualnie rozwiązywali test wiedzy dotyczący uzależnień m. in. od alkoholu, narkotyków i papierosów. Jury po sprawdzeniu prac konkursowych wytypowało do drugiego etapu 8 klas, które uzyskały najlepszy wynik; miały one za zadanie w drugim etapie zabawy przygotować krótkie filmiki profilaktyczne.

Jury w składzie: p. Anna Mackiewicz- Wójcik, p. Anna Czerwiec oraz p. Anna Pieczykolan zapoznało się z treścią filmów profilaktycznych przygotowanych przez uczniów i jednogłośnie wytypowała zwycięskie klasy:

  • I miejsce – klasa 3 A , klasa 2 IŻ oraz 4 pL (łączna liczba uczniów 44 osoby)
  • II miejsce – brak
  • III miejsce – brak
  • wyróżnienie - klasa 3 IŻ oraz klasa 3 LO

Laureaci konkursu w nagrodę w kolejnym roku szkolnym wyjadą na darmową wycieczkę do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę o charakterze profilaktycznym. Nagrodę ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie.

Dziękujemy za zaangażowanie oraz poświęcony czas i życzymy
powodzenia w kolejnych konkursach!

Anna Wójcik