Odpowiedzialność karna nieletnich

Post Image

 

23 maja w ramach działań profilaktycznych mł. asp. pan Łukasz Krzemień - profilaktyk ds. nieletnich z KPP w Zgierzu, spotkał się z młodzieżą naszej szkoły aby porozmawiać o problemie odpowiedzialności karnej osób nieletnich. W spotkaniu wzięły udział klasy:1 LOa, 1 LOb, 1 IŻ, 2 LO, 2A, 2 L oraz 3 I.

Podczas prowadzonych zajęć w szkole nasz gość uświadamiał młodzież o tym, czym jest odpowiedzialność karna nieletnich oraz z jakimi konsekwencjami przyjdzie im się zmierzyć w momencie łamania przepisów prawa. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające (w tym dopalacze i e-papierosy) oraz stosowania agresji wobec innych. Poruszony został temat „hejtu” w Internecie, bezprawne użycie cudzego wizerunku oraz zagrożeń mogących pojawić się w wirtualnej przestrzeni. Zwrócono uwagę także na fakt, jakie konsekwencje może ponieść osoba, która popełnia przestępstwa również za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy smsów. Podkreślono, iż w sieci nie ma osób anonimowych i publikowanie za pośrednictwem środków masowego przekazu obraźliwych tekstów, zdjęć, filmików wobec konkretnej osoby jest dla niej bardzo krzywdzące a osobie publikującej może przynieść sporo kłopotów.

Spotkanie z młodzieżą miało charakter debaty, podczas której czniowie wykazali spore zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, dyskutowali, zadawali prowadzącym pytania. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

Anna Wójcik