Debata Alkoholowa

Post Image

 

W dzisiejszych czasach problem uzależnienia młodzieży jest bardzo powszechny, dlatego działania profilaktyczne są bardzo istotne, aby młodzi ludzie byli świadomi negatywnych skutków spożywania różnego rodzaju używek. W ramach takich działań profilaktycznych, 12 czerwca, młodzież naszej szkoły wzięła udział w debacie alkoholowej.

Warsztaty, sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie, poprowadził Pan Sławomir Grzegorek z Centrum Profilaktyki Uzależnień „Perspektywa” w Łodzi. Celem zajęć było przede wszystkim uświadomienie uczniom wpływu napojów alkoholowych na ich ciało i środowisko, w jakim żyją, ponadto zweryfikowanie mitów dotyczących używania alkoholu oraz nabycie umiejętności asertywnego odmawiania jego spożywania. Podczas zajęć przekazane zostały podstawowe informacje na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz procesu uzależnienia, który wśród młodzieży jest zdecydowanie szybszy (organizm potrzebuje zaledwie 3 miesięcy by uzależnić się od tej substancji).

Uczestnicy debatowali na temat elementarnych potrzeb człowieka i powodów, dla których ludzie sięgają po używki. Zweryfikowane zostały również mity dotyczące używania napojów alkoholowych. Nasz Gość opowiedział uczniom na temat funkcjonowania rodziny alkoholowej z perspektywy osoby pijącej, współmałżonka i dziecka. Przedstawił cztery typy ról charakterystycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych (bohater rodziny, kozioł ofiarny, dziecko zagubione, maskotka) oraz sposób, w jaki te osoby funkcjonują w dorosłym życiu, jakie zawody najczęściej wybierają i w jakie wchodzą relacje z innymi.

W kolejnej części spotkania młodzież uczyła się odmawiać propozycjom spożywania alkoholu i radzenia sobie z naciskiem grupy rówieśniczej czy rodzinnej. W tej części zajęć Prowadzący wykorzystał elementy treningu. Przekazane zostały również informacje o telefonach zaufania oraz placówkach zajmujących się problemem uzależnień. Na koniec zajęć omówione zostały mechanizmy uzależnienia. Młodzież wypełniła anonimową ankietę, która miała na celu wskazanie grupy ryzyka i podwyższonego ryzyka spośród uczestników.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego mamy nadzieję, że rodząc odpowiednie refleksje, pozytywnie zaowocują w przyszłości.

Anna Wójcik