Porozumienie z jednostką patronacką podpisane

Post Image

 

W dniu 28 sierpnia 2023 roku dyr. Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach Beata Jachurska i pułkownik Paweł Wiktorowicz, dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisali w Łodzi porozumienie w celu realizacji programu szkolenia uczniów w nowopowstałym Oddziale Przygotowania Wojskowego(OPW) w jednej z klas Liceum Ogólnokształcącego. Taki oddział od nowego roku szkolnego powstaje w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach. Celem jego jest przygotowanie uczniów do podjęcia służby wojskowej, poprzez realizację procesu szkolenia praktycznego prowadzącego do opanowania przez młodzież  wiedzy i praktycznych umiejętności wojskowych. Kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych, jak również wspólnego działania na rzecz obronności państwa oraz rozwijania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny. Ponadto uczniowie zostaną wyposażeni w sprzęt wojskowy edukacyjny i dodatkowe umundurowanie w ramach dofinansowania z MON i organu prowadzącego szkołę – Gminę Stryków.