"Zdrowy nawyk - zdrowy człowiek"

Post Image

 

W ramach realizacji projektu wychowawczo- profilaktycznego szkoły przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu profilaktyki raka jąder, prostaty, piersi i szyjki macicy. Zajęciami pod hasłem ,,Zdrowy nawyk- zdrowy człowiek” zostali objęci uczniowie klas IV Liceum Ogólnokształcącego oraz V Technikum.

Spotkanie miało na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz popularyzowanie wśród młodzieży zasad pierwotnej prewencji  nowotworowej. Warsztaty miały charakter dwupłaszczyznowy; pierwszą ich część wypełniło kompleksowe przygotowanie uczestników z zakresu teorii dotyczącej specyfiki schorzeń piersi, szyjki macicy, jąder i prostaty oraz ich profilaktyki. W ramach realizacji programu profilaktyczno- edukacyjnego Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej ,,Wybierz życie 1 krok" młodzież obejrzała również krótki film dotyczący profilaktyki zakażenia wirusem HPV, który m. in. jest odpowiedzialny za powstanie raka szyjki macicy. W drugiej części spotkania, która miała charakter ćwiczeń praktycznych, młodzież wykorzystując fantomy kobiecych piersi i jąder, uczyła się samobadania i samokontroli oraz rozpoznawania zmian onkologicznych.

Na koniec zajęć uczniowie zostali poinformowani o konieczności regularnego samobadania (przynajmniej raz w miesiącu) oraz uczęszczanie na kontrolę do lekarza (ginekologa lub urologa). Otrzymali również materiały dotyczące objawów omawianych nowotworów wraz z opisem prowadzenia samobadania.

Anna Wójcik