Potrawy uczniów

Flambirowane owoce egzotyczne w klasie drugiej technikum żywienia i usług gastronomicznych