DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Post Image

 

„Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć...”

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W piątek 13 października br. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej. Podczas akademii Dyrektor- Pani Beata Jachurska przywitała zaproszonych gości: Burmistrza Strykowa Pana Witolda Kosmowskiego, Zastępcę Burmistrza Strykowa Panią Tamarę Barańską- Kiemaczyńską, przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi, obecnych rodziców, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz społeczność uczniowską. Pani Dyrektor  przypomniała zgromadzonym, że Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym świętem dedykowanym zarówno nauczycielom, wychowawcom, pedagogom jak również wszystkim pracownikom oświaty - ludziom, którzy kształtując umysły dzieci i młodzieży, ich umiejętności a także wiedzę i zainteresowania, tworzą przyszłość naszej Ojczyzny. Podkreślając jak ważna jest misja procesu nauczania i wychowania współczesnych pokoleń, Pani Dyrektor podziękowała za trud i poświęcenie włożone w wykonywaną pracę, życząc jednocześnie radości, sukcesów w realizacji trudnych zamierzeń, szacunku i uznania wśród uczniów.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa okazja do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły. Jak co roku zostały wręczone Nagrody Dyrektora szkoły za zaangażowanie w pracę dydaktyczno- wychowawczą i organizacyjną w minionym roku szkolnym. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

W części oficjalnej uroczystości odbyło się ślubowanie młodzieży klas pierwszych. Podczas ceremonii uczniowie, pod kierunkiem pana Andrzeja Pożarlika, złożyli przysięgę godnego reprezentowania imienia szkoły oraz dbania o jej tradycje i zwyczaje. W dalszej części apelu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowania i serdeczne życzenia dla wszystkich wychowawców, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie klas: IV Liceum Ogólnokształcącego i V Technikum Agrotronicznego oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem wychowawców: Pani Justyny Rudnickiej i Pana Marcina Olczyka. W części finałowej uroczystości, zgodnie z naszą tradycją szkolną, zostały przedstawione prezentacje klas pierwszych.

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń,
które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce; cierpliwości i wytrwałości,
aby służba tym starszym i tym młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców…

 

Anna Pieczykolan, Justyna  Rudnicka