„Mocni w Prawie”

Post Image

 

24 i 25 października br. w naszej szkole odbyły się zajęcia dla młodzieży w ramach projektu pt. ,,Mocni w Prawie". Za realizację projektu w województwie łódzkim odpowiedzialna jest warszawska Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Zajęcia dotyczące edukacji prawnej młodzieży z zakresu cyberbezpieczeństwa (seksting, stalking, spoofing, phising, quishing), profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania zachowaniom kryminogennym poprowadził Pan Adam Kaźmierczak. Podczas lekcji poruszone zostały treści związane z przestępstwem, wykroczeniem zbrodnią i występkiem oraz odpowiedzialnością karną nieletnich. Ponadto przybliżone zostały rodzaje przemocy (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i medialna) oraz znaczenie demoralizacji. Wszystkie przekazane młodzieży informacje zostały podparte przykładami z życia. Na koniec zajęć uczniowie wypełnili anonimową ankietę, dotyczącą omawianych podczas zajęć kwestii. Program ,,Mocni w prawie" spotkał się z pozytywnym odbiorem a uczniowie wyrazili chęć uczestniczenia w większej ilości podobnych zajęć.

 Anna Wójcik