Spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy

Post Image

 

15 listopada br. młodzież z klas trzecich technikum oraz trzecich i czwartych liceum ogólnokształcącego wzięła udział w zajęciach poprowadzonych przez Panią Elżbietę Kurek, doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się czym zajmuje się Urząd Pracy, co proponuje w zakresie form wsparcia dla osób bezrobotnych (m. in.: staże, szkolenia, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) oraz jak założyć działalność gospodarczą. Przypomnieli sobie w jaki sposób przygotować się i odbyć rozmowę kwalifikacyjną oraz jakie są nowoczesne metody poszukiwania pracy. Dowiedzieli się jakie kompetencje i umiejętności oczekiwane są przez pracodawców od młodych pracowników oraz jak obecnie wygląda rynek pracy w powiecie zgierskim. Na koniec zajęć młodzież dyskutowała o sytuacji młodych pracowników na lokalnym rynku pracy oraz wypowiadała się na temat swoich planów zawodowych.

Anna Wójcik