Wizyta przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Post Image

 

„Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić,
gdzie kończy się jego oddziaływanie...”

H. B. Adams

Wizyta przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

21 października 2022 r. w naszej szkole miało miejsce bardzo interesujące wydarzenie. Było to spotkanie uczniów i zaproszonych gości z autorami książki o ks. Idzim Radziszewskim (polskim uczonym i założycielu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Prowadzący konferansjerkę uczniowie: Wiktoria Urbańska i Adrian Gałecki powitali Panią profesor doktor habilitowaną - Magdalenę Pyter z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Księdza profesora, doktora habilitowanego Antoniego Dębińskiego- z Katedry Prawa Rzymskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W spotkaniu poza licznie zgromadzoną młodzieżą uczestniczyli także: Pani Dyrektor naszej szkoły-  Beata Jachurska,  Pani Alicja Król- Kamińska, Pani Krystyna Skalska, Ksiądz proboszcz z parafii w Bratoszewicach- Mateusz Cieplucha oraz Pani Danuta Dyjas wraz z delegacją ze Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach. 

Na początku dostojni Goście przedstawili szerzej sylwetkę księdza Idziego. Na marginesie warto zaznaczyć, że przyszedł on na świat właśnie tu w naszych Bratoszewicach. Uczniowie z uwagą słuchali o kolejach losu tego wielkiego polskiego filozofa. Dziełem jego życia było utworzenie w 1918 roku Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, którego został pierwszym rektorem. Uczelnia ta już od ponad stu lat kształci młodzież w myśl zasady „Deo et Patriae” (Bogu i Ojczyźnie).

Po interesujących wystąpieniach naszych Gości przyszedł czas na pytania od słuchaczy. Uczniowie z ogromną chęcią skorzystali z możliwości poszerzenia swojej wiedzy o tym wielkim katolickim patriocie. Dopytywano zarówno o samą postać księdza Idziego Radziszewskiego jak i o działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nasi Goście (jako pracownicy tej uczelni) z chęcią udzielili kompetentnych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Zaznaczyć również należy, że omawiana monografia, dotycząca księdza Idziego Radziszewskiego, jest pozycją bardzo szczegółowo omawiającą podjętą tematykę i została doceniona przyznaniem Wawrzynu Pawła Konrada w Konkursie „Książka Roku 2020”, organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego. Książka otrzymała także „Feniksa” w konkursie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Na zakończenie konferansjerzy podziękowali w imieniu uczestników przybyłym Gościom gromkimi brawami za możliwość tego jakże ciekawego spotkania. Pozostaje mieć nadzieję, że część absolwentów naszej szkoły, zachęcona tematyką wykładów, być może zechce podjąć dalszą naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

„Oprócz wybitnych zdolności organizacyjnych i pedagogicznych umiał
swoich słuchaczy i wychowanków w sposób serdeczny i iście ojcowski
zachęcić do sumiennego studium, do pogłębiania przez lekturę poszczególnych
gałęzi wykładanego przedmiotu oraz do prób samodzielnej pracy naukowej
pod kierunkiem profesorów...”

(o Idzim Radziszewskim ks. Stanisław Mystkowski, w dziele: Katolicki Uniwersytet Lubelski
we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918-1925).

Anna Pieczykolan