„Przezorni wygrywają” - profilaktyka nowotworowa

Post Image

 

W ramach realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły oraz programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki zakażeń HPV i raka szyjki macicy ,,Wybierz Życie - Pierwszy Krok” w klasach 4 technikum (na podbudowie gimnazjum) przeprowadzone zostały zajęcia o charakterze profilaktycznym. Dotyczyły one profilaktyki w wykrywaniu raka jądra, prostaty oraz piersi i szyjki macicy. Zajęcia odbyły się pod hasłem ,,Przezorni wygrywają”. Szkolenie miało na celu ukształtowanie postaw prozdrowotnych oraz spopularyzowanie wśród młodzieży zasad pierwotnej prewencji nowotworowej. Podczas zajęć omówione zostały czynniki powstawania raka piersi, jąder, prostaty i szyjki macicy, ich objawy oraz diagnostyka. Przedstawione zostały również statystyki dotyczące zachorowań na nowotwory, w tym nowotwory piersi, które wbrew powszechnej opinii, nie dotyczą tylko kobiet, ale również mężczyzn! Zobrazowany został również sposób prowadzenia samobadania piersi i jąder.

W drugiej części zajęć uczniowie mieli za zadanie na sylikonowych fantomach piersi i jąder wyczuć guzki, przypominające te, które można wykryć podczas samobadania. Na koniec zajęć młodzież została uświadomiona o konieczności bycia przezornym i regularnego samobadania (przynajmniej raz w miesiącu) oraz uczęszczania na kontrolę do lekarza (ginekologa lub urologa). Uczniowie otrzymali również materiały edukacyjne dotyczące samobadania.

Anna Wójcik