Zapalić świeczkę za tych, których zabrał los…

Post Image

 

W czwartek 10 listopada 2022 r.  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem udali się na pobliski cmentarz w Bratoszewicach. Uczennice Liceum Ogólnokształcącego zapaliły znicze na czterech grobach nieznanego żołnierza, by w ten sposób symbolicznie uczcić pamięć poległych w walce o wolność naszej Ojczyzny. 

J. Potakowska