Spotkanie z pracownikiem Urzędu Pracy

Post Image

 

W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości, 22 listopada, uczniowie klas 4 (absolwenci gimnazjum) mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu on- line z panią Dorotą Jaszczak- doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. Celem spotkania była ocena istniejących możliwości na lokalnym rynku pracy a także  zapoznanie z formami pomocy udzielanej przez Urząd Pracy osobom poszukującym zatrudnienia. Podczas spotkania uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat rodzaju oferowanych usług przez Urząd Pracy (m.in. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i edukacja zawodowa), jak również dowiedzieli się w jaki sposób można przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jakie kompetencje i umiejętności oczekiwane są przez pracodawców od młodych pracowników. Prowadząca spotkanie poruszyła także zagadnienie, jakie zawody są najbardziej pożądane na terenie powiatu zgierskiego oraz co proponuje Urząd w zakresie form wsparcia dla osób bezrobotnych. Na koniec spotkania uczniowie mogli zadawać pytania, które poszerzały wcześniej przekazane informacje.

Anna Wójcik