Prawa i obowiązki pracowników młodocianych

Post Image

 

24 listopada młodzież z klas II LO, II IŻ oraz II A spotkała się z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy - Panem Krzysztofem Barańskim. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz BHP, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych poruszanych zagadnień. 

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy poruszył kwestie dotyczące dokształcania, przygotowania zawodowego oraz przedstawił problematykę urlopów (wypoczynkowych i bezpłatnych). W dalszej części spotkania omówiono rodzaje form zatrudnienia i charakterystyki umów zawieranych między pracodawcą a pracownikiem oraz ich podstawowe różnice (zlecenie/ o dzieło/ o pracę). Pan Krzysztof przedstawił także informacje na temat pracy wakacyjnej (m. in. młodociani nie mogą wykonywać prac ciężkich) oraz przestrzegał młodzież, żeby dokładnie i uważnie czytała umowy, które będą podpisywać. Bardzo cenne było także przytoczenie wybranych przykładów umów zawierających różne kruczki prawne czy też ukryte kary dla pracownika. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z obowiązkami i prawami pracodawcy, a także z zagadnieniami dotyczącymi m. in. czasu pracy, szkoleń w zakresie BHP, zapewnienia odzieży ochronnej, a także finansowania badań lekarskich związanych z wykonywaną pracą. Poruszono również tematykę praw i obowiązków pracownika.

Na koniec spotkania uczniowie obejrzeli film pt. ,,Napo i bezpieczny start w pracy", który w niebanalny sposób porusza kwestię wypadków w pracy.

Anna Wójcik