Podsumowanie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Post Image

 

W listopadzie przypada Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, którego celem jest stworzenie środowiska społecznego aktywnie wspierającego rozwojowe postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W ramach tegorocznych obchodów młodzież z naszej szkoły zaangażowana była w różne aktywności związane z propagowaniem idei przedsiębiorczości, poszerzaniem zainteresowań i przygotowaniem do dalszej edukacji i pracy.

W dniach 18- 19 listopada kadeci klas mundurowych przeszli dobowy maraton szkoleniowy, podczas którego wzięli udział  m. in. w szkoleniu strzeleckim na wirtualnej strzelnicy, zajęciach z terenoznawstwa czy instruktażu z zakresu zabezpieczania zdarzenia drogowego oraz technik interwencji.

We wtorek (22 listopada) klasy żywieniowe udały się na wycieczkę do Hotelu 500 w Strykowie. Odbyło się tam spotkanie, podczas którego poruszane były kwestie związane z rekrutacją do pracy (prawidłowa konstrukcja CV oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej). Ponadto uczniowie wzięli udział w szkoleniu (zakończonym certyfikatem) na baristę, piekli z szefem kuchni maślane ciasteczka oraz uczyli się ścielić łóżka hotelowe. Tego samego dnia klasy IV (absolwenci gimnazjum) uczestniczyły w spotkaniu on- line z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, dotyczącym oceny istniejących możliwości na lokalnym rynku pracy oraz zapoznania uczniów z formami pomocy udzielanej przez Urząd.

23 listopada klasy kształcące się w zawodzie Agrotronik miały okazję spotkać się z pracownikiem Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (z siedzibą w Bratoszewicach). Podczas  wizyty przybliżone zostały uczniom programy unijne, z których mogą skorzystać właściciele gospodarstw rolnych. Można było też uzyskać wiedzę o  możliwości dofinansowania m. in. do zakupu maszyn rolniczych czy sprzętu gospodarskiego. Ponadto klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych spotkały się z pracownikiem Politechniki Łódzkiej (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności). Młodzieży została przedstawiona oferta kierunków kształcenia uczelni, sposób rekrutacji na studia wyższe oraz korzyści wynikające z podjęcia edukacji w tej prestiżowej placówce.

Ostatnie spotkanie w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości miało miejsce w czwartek, 24 listopada. Klasy II (absolwenci szkół podstawowych) spotkały się z pracownikiem Powiatowej Inspekcji Pracy w Łodzi. Gość szeroko przedstawił tematykę praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz omówił główne rodzaje umów. Wszystkie te wydarzenia zostały bardzo pozytywnie odebrane przez uczniów.

Koordynatorami Tygodnia Przedsiębiorczości w szkole były:
Pani wicedyrektor Elżbieta Czesny

Pani pedagog Anna Mackiewicz- Wójcik