,,Podstępne WZW"

Post Image

 

Uczniowie klas III i IV technikum oraz liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w lekcjach profilaktycznych realizowanych w ramach programu edukacyjnego „Podstępne WZW”. Głównym założeniem programu, który powstał na mocy porozumienia pomiędzy Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Łodzi a Fundacją „Gwiazda Nadziei”,  jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C.

Podczas wykładu, wygłoszonego przez szkolnego pedagoga, uczniowie zapoznali się z kwestiami związanymi z ryzykiem zakażenia wirusem HAV, HBV, HCV oraz z zagrożeniami i zasadami profilaktyki w powyższym zakresie. Ponadto wykonywali również ćwiczenia mające na celu utrwalenie przekazanej wiedzy nt. możliwych form zakażenia się różnymi wariantami wirusa zapalenia wątroby.

Anna Mackiewicz-Wójcik