Niecodzienna lekcja profilaktyki

Post Image

 

Uczniowie klas I wzięli udział w niecodziennych zajęciach z zakresu profilaktyki przeprowadzonych przez szkolnego pedagoga. W części teoretycznej lekcji młodzież zapoznała się ze skutkami zażywania alkoholu, natomiast w części praktycznej - miała ona możliwość założenia alkogogli, czyli specjalnych okularów imitujących obraz widzenia rzeczywistości w stanie nietrzeźwości. Poprzez wykonywanie konkretnych ćwiczeń (chodzenie po linii, zbieranie drobnych przedmiotów, chwytanie małych piłek, rysowanie szlaczków po linii, dopasowywanie kształtów, itp.) uczniowie mogli sprawdzić w jaki sposób alkohol zmienia postrzeganie otoczenia oraz jak znacząco obniża sprawność (podwójne widzenie, spowolniony czas reakcji, problem z ustaleniem odległości, mylenie kierunków, pogorszenie koordynacji ruchowej, zniekształcenie widzianego obrazu oraz widzenia kolorów).

Dzięki takim zajęciom można uświadomić młodych ludzi o problemie niszczącego wpływu używek na ludzki organizm. Trzeba przyznać, że wiedza naszych uczniów na temat destrukcyjnego wpływu substancji uzależniających jest duża, zatem mamy nadzieję, że w połączeniu z wiadomościami wyniesionymi z praktycznych lekcji jeszcze bardziej zwiększy się ich świadomość, która niewątpliwie pozwoli na dokonywanie im właściwych wyborów w dorosłym życiu.

Anna Wójcik