Sąd wydał wyrok!

Post Image

 

Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej wyczuleni. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że w Polsce pali tytoń co trzecia dorosła osoba, z czego około 9 milionów stanowią regularni palacze, a niecały milion palacze okazjonalni.

Uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego pod opieką pań: Karoliny Grzegorczyk i Anny Wójcik,  przygotowali skecz profilaktyczny pt.: ,,Sąd nad papierosem”.

Na sali „Sądu w Bratoszewicach”, odbyła się rozprawa nad zgubnym dla ludzkości nałogiem. Oskarżony Papieros (Aleksander Marszałek, 3 LO) nie przyznawał się do winy, jednak Prokurator (Adrian Gałecki, 3 LO) oraz Świadkowie: Płuca (Oliwia Pilaszewska, 2 TL), Lekarz (Dominika Głowacka, 2 LO), Kosmetyczka (Kinga Osiecka, 3 LO)  oraz Dziecko (Krystian Kubicki, 1 LOb) przedstawili niepodważalne argumenty. Dzięki ich zeznaniom Sędzia (Natalia Wąsik, 2 LO) mogła wydać bezapelacyjny wyrok. Jak zakończyła się rozprawa?  Nietrudno się domyślić! Papieros został skazany na absolutne potępienie!

Podczas apelu uczniowie uświadomili sobie wagę czyhających niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą palenie papierosów (degeneracja zachodząca w ciele palacza oraz szkodliwy wpływ dymu nie tylko na osobę palącą, ale i całe jego otoczenie). Na koniec zaprezentowane zostały korzyści (nie tylko finansowe), wynikające z faktu rzucenia palenia papierosów. 

oprac. Anna Wójcik