Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. Zbiórka przed salą gimnastyczą o godz. 8.30

UWAGA! Do testu podchodzą wszyscy kandydaci do klasy OPW bez względu na miejsce klasy OPW w liście preferencji. 

 


REGULAMIN