Co rodzice powinni wiedzieć o dopalaczach i narkotykach?

 

21 maja 2024 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dedykowane rodzicom, opiekunom i nauczycielom pt.: ,,Co rodzice powinni wiedzieć o narkotykach i „dopalaczach” (NSP)? Profilaktyka antynarkotykowa – co robić, kiedy dziecko ryzykuje?" (zajęcia odbyły się przy współpracy z  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie).   

Podczas wykładu dr Maciej Szczodrowski - Wiceprezes Zarządu Fundacji Bonum Humanum - szeroko przedstawił zjawisko coraz częstszego sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne. Nadmienił, że wcześniej czy później kontakt z nimi może przydarzyć się każdemu dziecku. Na wstępie prelekcji prowadzący omówił działanie poszczególnych narkotyków, ich wpływ na naszą świadomość a także przedstawił mechanizmy prowadzące do uzależnień. Dużo uwagi poświęcił na omówienie sposobów uchronienia dzieci przed sięganiem po środki psychoaktywne. Zaznaczył, że jeśli rodzic chce być autorytetem dla dzieci i partnerem do rozmów sam powinien zdobyć rzetelną wiedzę i nauczyć się rozpoznawać sygnały świadczące o zażywaniu przez dziecko dopalaczy czy innych środków odurzających. Podczas zajęć pan Maciej przeprowadził kilka ćwiczeń. Pierwsze z nich polegało na skojarzeniu danego cytatu, frazy z reklamy, szeroko rozumianych mediów (pokazywał tym samym mechanizm, na którym bazują firmy sprzedające różne substancje).  Kolejne ćwiczenie, mające na celu pokazanie jak ważna jest profilaktyka, wymagało zaangażowania trzech uczestników, którzy stanęli na środku sali; jeden z nich był odwrócony przodem (osoba bez uzależnienia), drugi bokiem (osoba, która jest w trakcie leczenia/ pomocy terapeutów) a  trzeci tyłem (osoba uzależniona). Pan Maciej wytłumaczył, że osoba odwrócona tyłem tak naprawdę potrzebuje najwięcej uwagi i pomocy, dlatego profilaktyka jest bardzo ważna zanim jeszcze ktoś ,,zdąży" sięgnąć po środki odurzające. Uczestnicy spotkania chętnie udzielali się podczas wykładu i zadawali wiele istotnych pytań.

Zajęcia uświadomiły rodzicom zagrożenia, na jakie narażone są dzieci i młodzież oraz konieczność podjęcia szybkiej reakcji. Nie jesteśmy w stanie stale kontrolować naszych dzieci i ustrzec ich przed wszystkimi niebezpieczeństwami, natomiast możemy dać im wsparcie, wspólny czas, otoczyć miłością i być partnerem do rozmowy.

Anna Wójcik