Egzaminy zawodowe styczeń-luty 2021


Kwalifikacja

Termin egzaminu

Zdający

Pisemny

Praktyczny

Podstawa programowa 2017

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

12 stycznia 2021 r.
godz. 10.00

-------------

 1. Kowalski Dawid

---------------

18 stycznia 2021 r.
godz. 12.00
(120 min – wykonanie)

 1. Piestrzeniewicz Wojciech

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

12 stycznia 2021 r.
godz. 12.00

11 stycznia 2021 r.
godz. 13.00
(150 min-  dokumenty)

 1. Borowiak Izabela
 2. Brzózka Paweł
 3. Kowalski Dawid
 4. Krukowska Natalia
 5. Łuczak Wiktoria
 6. Michalak Dariusz
 7. Piestrzeniewicz Wojciech

AU.22. Obsługa magazynów

---------------------

11 stycznia 2021 r.
godz. 9.00
(120 min – dokumenty)

 1. Frątczak Jakub
 2. Lebioda Piotr
 3. Mroczek Paulina

AU.32. Organizacja transportu

12 stycznia 2021 r.
godz. 12.00

11 stycznia 2021 r.
godz. 13.00
(120 min – dokumenty)

 1. Abramczyk Bartosz
 2. Anyszka Michał
 3. Dudkiewicz Mateusz
 4. Frątczak Jakub
 5. Jankowski Dawid
 6. Kaczmarek Krystian
 7. Lebioda Piotr
 8. Madra Mateusz
 9. Mroczek Paulina
 10. Owczarek Jakub
 11. Perzyńska Jagoda
 12. Wroczyński Michał

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych

 

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych

 

12 stycznia 2021 r.
godz. 14.00

 

 

12 stycznia 2021 r.
godz. 14.00

16 stycznia 2021 r.
godz. 8.00
(150 min- dokumenty
z komputerem)

 1. Florczak Wiktor
 2. Grabowicz Krzysztof

16 stycznia 2021 r.
godz. 12.00
(150 min- dokumenty
z komputerem)

 1. Jędrachowicz Jakub
 2. Pieniążek Jakub

16 stycznia 2021 r.
godz. 16.00
(150 min- dokumenty
z komputerem)

 1. Stasiak Szymon
 2. Tomczyński Patryk
 3. Zuchora Maciej

KKZ   
RL.17.  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

12 stycznia 2021 r.
godz. 12.00

11 stycznia 2021 r.
godz. 13.00
(180 min – dokumentacja)

 1. Cichy Piotr
 2. Czesny Krzysztof
 3. Jankowski Dorian
 4. Kaźmierczak Adam
 5. Małolepszy Karolina
 6. Skoneczna Marianna
 7. Szlachta Michał
 8. Szunert Tomasz
 9. Turoboś Paweł
 10. Zakrzewski Marek
 11. Zieliński Tadeusz
 12. Ziemlewski Seweryn

Podstawa programowa 2012

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

----------------

11 stycznia 2021 r.
godz. 9.00
(120 min – dokumentacja)

 1. Dałek Sebastian

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

------------------

20 stycznia 2021 r.
godz. 15.00
(180 min – dokumentacja z komputerem)

 1. Matczak Damian

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

-----------------

11 stycznia 2021 r.
godz. 13.00
(180 min – dokumentacja)

 1. Sych Paweł

KKZ   
R.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

KKZ   
R.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

---------------

14 stycznia 2021 r.
godz. 8.00
(150 min – wykonanie)

 1. Jankowski Dorian
 2. Szlachta Tomasz

14 stycznia 2021 r.
godz. 12.00
(150 min – wykonanie)

 1. Szunert Tomasz
 2. Włodarczyk Tomasz

 

 

Dostępne arkusze z Egzaminu maturalnego i Egzaminu zawodowego

https://arkusze.pl

 

 

WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • W przypadku absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły w bieżącym roku szkolnym i uzyskali świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie – wniosek o wydanie dyplomu składa dyrektor szkoły.

 •  W przypadku absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – wniosek o wydanie dyplomu składa zdający - bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie dyplomu

       


Do wniosku należy dołączyć:

 • Poświadczone za zgodność z oryginałem (przez szkołę)świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, w przypadku świadectw wydanych przez OKE w Łodzi należy podać numer świadectwa i datę wydania
 • inne dokumenty, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 • Uwaga! Wniosek należy dostarczyć do siedziby OKE w Łodzi osobiście lub przesłać pocztą. Nie przyjmujemy wniosków przesłanych pocztą elektroniczną lub faxem.

więcej o wydawaniu dyplomów  
http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=275

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „nowy”

 O EGAMINIE   


 INFORMACJE O EGZAMINIE


DEKLARACJE

 

KOMUNIKATY I INFORMACJE

INFORMATORY

ARKUSZE