1. O EGZAMINIE ZAWODOWYM:
 2. HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ROK SZKOLNY 2023/20224

   

                                          Harmonogram egzaminów zawodowych w cyklu kształcenia

  Klasa

  Nazwa kwalifikacji

  Termin

  Technik żywienia i usług gastronomicznych

  HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

  Czerwiec w klasie III

  HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  Styczeń w klasie V

   

   

   

  Technik logistyk

  SPL.01 Obsługa magazynów

  Czerwiec w klasie III

  SPL.04 Organizacja transportu

  Styczeń w klasie V

   

   

   

  Technik informatyk

  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  Czerwiec w klasie III

  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

  Styczeń w klasie V

   

   

   

  Technik mechanizacji rolnictwa
  i agrotroniki

  ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  Czerwiec w klasie III

  ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

  Styczeń w klasie V

   

  HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
  ROK SZKOLNY 2023/2024


  klasa

  typ kształcenia

  kwalifikacja

  termin egzaminu

  pisemny

  Praktyczny

  III

  Technik żywienia i usług gastronomicznych
  343404

  HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

  4-10 czerwca 2024r.

  3-19 czerwca 2024r.

  V

  Technik żywienia i usług gastronomicznych
  343404

  HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  10-15 stycznia 2024r.

  9 stycznia 2024r.

  III

  Technik logistyk
  333107

  SPL.01 Obsługa magazynów

   

  4-10 czerwca 2024r.

  3 czerwca 2024r.

  V

  Technik logistyk
  333107

  SPL.04 Organizacja transportu

  10-15 stycznia 2024r.

  9 stycznia 2024r.

  III

  Technik informatyk
  351203

  INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  4-10 czerwca 2024r.

  12-17 czerwca 2024r.

  III

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  311515

  ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  4-10 czerwca 2024r.

  3-19 czerwca 2024r.

  V

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  311515

  ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

  10-15 stycznia 2024r.

  9 stycznia 2024r.

  KKZ

  Prowadzenie produkcji rolniczej
  613003

  ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

  10-15 stycznia 2024r.

  9-20 stycznia 2024r.

  KKZ

  Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
  612302

  ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

  10-15 stycznia 2024r.

  9-20 stycznia 2024r.   

   

 3. 3. DEKLARACJE  DO POBRANIA

  sesja zima (formuła 2019)

  sesja lato (formuła 2019)

  4. EGZAMIN FORMUŁA 2019

  Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019

  Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019

  Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019

   

  5. INFORMACJA O OPŁATACH NA EGZAMIN

  https://lodz.oke.gov.pl/egzamin-zawodowy/oplaty-za-egzaminy-zawodowe/

   

  6. WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  W przypadku absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły w bieżącym roku szkolnym i uzyskali świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie – wniosek o wydanie dyplomu składa dyrektor szkoły.

  W przypadku absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – wniosek o wydanie dyplomu składa zdający - bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

  Do wniosku należy dołączyć:

  Poświadczone za zgodność z oryginałem (przez szkołę)świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

  świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, w przypadku świadectw wydanych przez OKE w Łodzi należy podać numer świadectwa i datę wydania

  inne dokumenty, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

  Uwaga! Wniosek należy dostarczyć do siedziby OKE w Łodzi osobiście lub przesłać pocztą. Nie przyjmujemy wniosków przesłanych pocztą elektroniczną lub faxem.

  więcej o wydawaniu dyplomów: https://lodz.oke.gov.pl/egzamin-zawodowy/wydawanie-dyplomow/  Do pobrania:

  Wniosek o wydanie dyplomu

         

  8. PRZYDATNE LINKI

  http://oke.lodz.pl/
  https://cke.gov.pl/
  https://arkusze.pl/
  https://kwalifikacjewzawodzie.pl/