Egzamin zawodowy (nowy)

HARMONOGRAM SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2018

EGZAMIN ZAWODOWY NOWY

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

 

 

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji
i magazynowania

19 czerwca 2018 r.godz. 10.00
60 min

26 czerwca 2018 r. godz. 16.00
120 min – dokumentacja

 1. DałekSebastian
 2. JarmuszAnna
 3. Kałuża Adrian
 4. KoszlinAngelika Agnieszka
 5. KulawczykTomasz
 6. Milczarek Karolina Justyna
 7. RożniataAdrianna Linda
 8. Rychliński Robert Jan
 9. Staniecki Dominik
 10. StępniakSzymon Tadeusz

--------------------------------------------

26 czerwca 2018 r. godz. 16.00
120 min – dokumentacja

 1. FraszczykDawid
 2. Krzeszewski Kacper Andrzej
 3. Witkowski Mateusz

 

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

19 czerwca 2018 r.godz. 12.00
60 min

26 czerwca 2018 r. godz. 9.00
120 min – dokumentacja

 1. Dobrogowski Jakub
 2. FraszczykDawid
 3. Graczyk Aleksandra
 4. Jarmusz Anna
 5. Kaźmierczak Natalia Marzena
 6. Krzeszewski Kacper Andrzej
 7. Madra   Kacper Marcin
 8. Prusinowski Szymon Michał
 9. Wachowicz Zuzanna
 10. Witkowski Mateusz
 11. Wojtczak Natalia Paulina
 12. ZatorskiAdrian

 

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

------------------------------------------

26 czerwca 2018 r. godz. 13.00
120 min – dokumentacja

 1. Ruciński Bartosz Dawid
 2. Stawiany Radosław Adrian

 

E.03Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

19 czerwca 2018 r. godz. 10.00
60 min

-----------------------------------

 1. Pawiński Tomasz Roman

 

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

19 czerwca 2018 r.godz. 12.00
60 min

26 czerwca 2018 r.godz. 9.00
180 min – dokumentacja

 1. Barański Adam Arkadiusz
 2. Jezierski Albert Tomasz
 3. Juras Bartosz
 4. Kukieła Tomasz
 5. Kwiatkowski Tomasz
 6. Pawiński Tomasz Roman
 7. Polit Michał Stefan

----------------------------------------

26 czerwca 2018 r. godz. 9.00
180 min – dokumentacja

 1. Kacprzak Szymon Krzysztof
 2. MyszkiewiczDominik Paweł
 3. PiechuckiDominik Łukasz

 

 

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

19 czerwca 2018 r. godz. 14.00
60 min

------------------------------------

1. Łuszczyński Konrad

19 czerwca 2018 r. godz. 14.00
60 min

27 czerwca 2018 r. godz. 8.00
180 min – dokumentacja

1. Kasprzak Szymon Krzysztof

2. Myszkiewicz Dominik Paweł

-------------------------------------------

27 czerwca 2018 r. godz. 12.00180 min  – dokumentacja

1. Drożdżalski Dominik Andrzej

19 czerwca 2018 r. godz. 14.00
60 min

27 czerwca 2018 r. godz. 12.00
180 min  – dokumentacja

1. Grabowski Bartłomiej

27 czerwca 2018 r. godz. 16.00180 min – dokumentacja

1. Kumidaj Michał Jacek

2. Piechucki Dominik Łukasz

19 czerwca 2018 r. godz. 14.00
60 min

29 czerwca 2018 r. godz. 8.00
180 min – dokumentacja

1. Jarmusz Dominik

2 Kominiak Konrad Dawid

 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

19 czerwca 2018 r. godz. 10.00
60 min

27 czerwca 2018 r. godz. 9.00
180 min – wykonanie, na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Strzelecki Wiktor
 2. Szcześniak Wiktor
 3. Kałuża Marcin Damian

27 czerwca 2018 r. godz. 15.00
180 min – wykonanie, na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Komorowski Łukasz Mikołaj
 2. Radzikowski Radosław Ryszard
 3. Zakrzewski Łukasz

 

28 czerwca 2018 r. godz. 9.00
180 min – wykonanie, na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Karbowiak Dominik Michał
 2. Klimczak Marcin
 3. Królikowski Łukasz Artur

 

28 czerwca 2017 r. godz. 15.00
180 min – wykonanie, na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Antczak Marcin
 2. Dudkiewicz Krzysztof Jacek
 3. Łukasik Patryk

29 czerwca 2017 r. godz. 9.00
180 min – wykonanie, na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Kaczmarek Przemysław
 2. Ołubek Elżbieta

 

 

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

---------------------------------

26 czerwca 2018 r. godz. 13.00180 min – dokumentacja

 1. Antczak Michał
 2. Brzózka Artur
 3. Głowacki  Jakub Dawid
 4. Kałuża   Dawid Patryk
 5. Kaźmierczak     Marcin Piotr
 6. Perdas   Damian
 7. Perdas   Dominik Piotr
 8. Romanowski     Damian
 9. Rychlik  Rafał
 10. Ślawski  Damian Michał
 11. Ślusarek            Sebastian Michał
 12. Wiśniewski Piotr
 13. Wojciechowski  Arkadiusz Andrzej

 

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

19 czerwca 2018 r. godz. 10.00
60 min (wszyscy)

25 czerwca 2017 r. godz. 8.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny Egzaminator

 1. Kaczmarska Kamila Dorota
 2. Kubicka Paulina Anna
 3. Szcześniak Aleksandra Wiktoria

25 czerwca 2017 r. godz. 12.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny Egzaminator

 1. Plewka Patrycja Katarzyna
 2. Sitkiewicz Magdalena Ewa
 3. Zielińska Patrycja

26 czerwca 2017 r. godz. 8.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny Egzaminator

 1. Berczak Artur
 2. Lipiński Krzysztof
 3. Sobczyk Dawid

26 czerwca 2017 r. godz. 12.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny Egzaminator

 1. Dziewiór Aleksandra
 2. Fraszczyk Olga
 3. Kwiatkowska Maja Anna
 4. Szafran Nikola Teresa

 

T.15. Organizacja żywienia i nadzorowanie usług gastronomicznych

------------------------------------------

 

26 czerwca 2018 r. godz. 13.00
150 min – dokumentacja

 1. Frątczak Weronika Joanna
 2. Ignatowska Dajana Stefania
 3. Kossowski Patryk Krystian
 4. Wilczewska Natalia Karolina

 

 

WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • W przypadku absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły w bieżącym roku szkolnym i uzyskali świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie – wniosek o wydanie dyplomu składa dyrektor szkoły.

 •  W przypadku absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – wniosek o wydanie dyplomu składa zdający - bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie dyplomu

       


Do wniosku należy dołączyć:

 • Poświadczone za zgodność z oryginałem (przez szkołę)świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, w przypadku świadectw wydanych przez OKE w Łodzi należy podać numer świadectwa i datę wydania
 • inne dokumenty, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 • Uwaga! Wniosek należy dostarczyć do siedziby OKE w Łodzi osobiście lub przesłać pocztą. Nie przyjmujemy wniosków przesłanych pocztą elektroniczną lub faxem.

więcej o wydawaniu dyplomów  
http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=275

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „nowy”

 O EGAMINIE   


 INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH  


DEKLARACJE

 

KOMUNIKATY I INFORMACJE

 

INFORMATORY