Egzamin zawodowy (nowy)

HARMONOGRAM SESJI STYCZEŃ – LUTY 2019

 

EGZAMIN ZAWODOWY NOWY

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

 

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji
i magazynowania

--------------------------------------------

9 stycznia  2019 r. godz. 16.00
                    120 min – dokumentacja

 1. Koszlin             Angelika Agnieszka
 2. Rożniata           Adrianna Linda
 3. StanieckI          Dominik
 4. Witkowski        Mateusz

 

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

----------------------------------------

9 stycznia  2019 r. godz. 9.00
120 min – dokumentacja

 1. Kaźmierczak     Natalia Marzena
 2. Krzeszewski      Kacper Andrzej
 3. Madra  Kacper Marcin
 4. Prusinowski      Szymon Michał
 5. Witkowski         Mateusz

 

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

10 stycznia  2019 r. godz. 14.00
60 min

 

9 stycznia  2019 r. godz. 13.00
120 min – dokumentacja

 1. Dobrogowski   Jakub
 2. Fraszczyk         Dawid
 3. Graczyk           Aleksandra
 4. Kaźmierczak   Natalia Marzena
 5. Krzeszewski     Kacper Andrzej
 6. Madra Kacper Marcin
 7. Prusinowski     Szymon Michał
 8. Wachowicz     Zuzanna
 9. Witkowski       Mateusz
 10. Wojtczak         Natalia Paulina
 11. Zatorski           Adrian

 

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

10 stycznia 2019 r. godz. 10.00
60 min

17 stycznia  2019 r. godz. 15.00
240 min

 1. Kaczmarski       Marcel Grzegorz
 2. Matczak           Damian
 3. Piestrzeniewicz            Sebastian Rafał
 4. Rydlewski         Marcin Robert
 5. Witczak              Tomasz

 

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

-------------------------------------------

9 stycznia  2019 r. godz. 9.00
180 min – dokumentacja

 1. Kukieła            Tomasz
 2. Kwiatkowski    Tomasz
 3. Pawiński         Tomasz Roman

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

10 stycznia 2019 r. godz. 14.00
60 min

15 stycznia 2019 r. godz. 12.00
180 min – dokumentacja z komputerem

 

 1. Polit                   Michał Stefan
 2. Kacprzak           Szymon Krzysztof

16 stycznia 2019 r. godz. 8.00
180 min – dokumentacja z komputerem

 1. Barański              Adam Arkadiusz
 2. Pawiński             Tomasz Roman

 

16 stycznia 2019 r. godz. 12.00
180 min – dokumentacja z komputerem

 1. Jezierski              Albert Tomasz
 2. Kukieła                              Tomasz

 

16 stycznia 2019 r. godz. 16.00
180 min – dokumentacja z komputerem

 1. Kwiatkowski      Tomasz
 2. Juras                   Bartosz

 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

-------------------------------------------

6 lutego 2019 r. godz. 9.00
180 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Strzelecki     Jakub

 

10 stycznia 2019 r. godz. 10.00
60 min

-----------------------------------------

 1. Zakrzewski   Łukasz

-------------------------------------------

6 lutego 2019 r. godz. 15.00
180 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

EKSTERNI

 1. Czajkowski      Adam Tomasz
 2. Chojnacki        Łukasz Marek

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 

 

 

 

 

 

10 stycznia 2019 r. godz. 10.00
60 min

21 stycznia 2019 r. godz. 9.00
180 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Tomczak         Krzysztof Michał
 2. Sapiński          Sebastian
 3. Załomski         Łukasz

21 stycznia 2019 r. godz. 15.00
180 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Kubicki            Dariusz Sylwester
 2. Kołtuniak        Daniel
 3. Wolska            Karolina Zofia

22 stycznia 2019 r. godz. 9.00
180 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Pawlak            Agnieszka
 2. Walak              Anita
 3. Wolski             Wojciech

22 stycznia 2019 r. godz. 15.00
180 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Kierus              Norbert Kacper
 2. Pieniążek        Kamil Michał
 3. Szkudlartek    Ewa Maria

4 lutego 2019 r. godz. 9.00
180 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Kosielski          Bogumił Andrzej
 2. Leśniewski      Dominik Szymon
 3. Wawrzyn        Marcin

4 lutego 2019 r. godz. 15.00
180 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Natkański       Krystian Marcin
 2. Stajuda           Damian Łukasz
 3. Stefański        Tomasz Krzysztof

5 lutego 2019 r. godz. 9.00
180 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Lasoń              Marietta Patrycja
 2. Madzio            Grzegorz Andrzej
 3. Snuszka           Krystian

5 lutego 2019 r. godz. 15.00
180 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Gąsowska       Agnieszka Anna
 2. Jachurska       Beata Maria
 3. Plewka            Ewelina

 

6 lutego 2019 r. godz. 9.00
180 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Borkowska     Anna
 2. Borkowski      Mariusz Wojciech

 

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

10 stycznia  2019 r. godz. 12.00
60 min

9 stycznia  2019 r. godz. 13.00
180 min – dokumentacja

 1. Antczak          Marcin
 2. Dudkiewicz    Krzysztof Jacek
 3. Kałuża            Marcin Damian
 4. Karbowiak      Dominik Michał
 5. Klimczak        Marcin
 6. Komorowski   Łukasz Mikołaj
 7. Królikowski    Łukasz Artur
 8. Łukasik           Patryk
 9. Radzikowski   Radosław Ryszard
 10. Strzelecki       Jakub
 11. Szcześniak      Wiktor
 12. Zakrzewski     Łukasz

 

-------------------------------------------

9 stycznia  2019 r. godz. 13.00
180 min – dokumentacja

 1. Brzózka          Artur
 2. Perdas            Damian
 3. Romanowski  Damian

 

T.15 . Organizacja żywienia i nadzorowanie usług gastronomicznych

10 stycznia  2019 r. godz. 12.00
60 min

9 stycznia  2019 r. godz. 13.00
150 min – dokumentacja

 1. Berczak           Artur
 2. Dziewiór         Aleksandra
 3. Fraszczyk        Olga
 4. Kaczmarska    Kamila Daria
 5. Kwiatkowska   Maja Anna
 6. Lipiński           Krzysztof
 7. Plewka            Patrycja Katarzyna
 8. Sitkiewicz        Magdalena Ewa
 9. Sobczyk           Dawid
 10. Szafran           Nikola Teresa
 11. Szcześniak       Aleksandra Wiktoria
 12. Zielińska         Patrycja

-----------------------------------------

9 stycznia  2019 r. godz. 13.00
150 min – dokumentacja

 1. Frątczak          Weronika Joanna

M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

10 stycznia  2019 r. godz. 10.00
60 min

11 lutego  2019 r. godz. 8.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Radzikowski      Radosław Ryszard
 2. Burtka                Piotr Tomasz

11 lutego  2019 r. godz. 12.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Głowacki            Jakub Dawid
 2. Karbowiak          Dominik Michał

11 lutego  2019 r. godz. 16.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Antczak               Marcin
 2. Olszówka            Daniel Jarosław

12 lutego  2019 r. godz. 8.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Kuciński               Kamil
 2. Perdas                 Damian

12 lutego  2019 r. godz. 12.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Antczak                Michał
 2. Kołodziejski         Daniel

12 lutego  2019 r. godz. 16.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Dudkiewicz           Krzysztof Jacek
 2. Piestrzeniewicz    Marcin

13 lutego  2019 r. godz. 8.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Łukasik                  Patryk
 2. Zakrzewski            Łukarz

13 lutego  2019 r. godz. 12.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Wojciechowski     Arkadiusz Andrzej

R.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

10 stycznia  2019 r. godz. 10.00
60 min

16 stycznia  2019 r. godz. 12.00
150 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Nowak                Lech Henryk
 2. Nowak                Leokadia Barbara
 3. Wolanowska     Ewa Agnieszka

10 stycznia  2019 r. godz. 10.00
60 min

16 stycznia  2019 r. godz. 16.00
150 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Ilski                      Rajmund Jan
 2. Kik                        Ewa
 3. Kowalski              Remigiusz Przemysław

17 stycznia  2019 r. godz. 8.00
150 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Ewartowska        Katarzyna Anna
 2. Kapka                   Henryk
 3. Kwiatkowski        Tomasz Piotr

17 stycznia  2019 r. godz. 12.00
150 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Andruszkiewicz  Teresa Katarzyna
 2. Biazik                    Alicja
 3. Bukrym                Roman

17 stycznia  2019 r. godz. 16.00
150 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Malinowska        Anna Teresa
 2. Nowak-Skrzecz  Dorota
 3. Skrzecz                Michał Bogumił

18 stycznia  2019 r. godz. 8.00
150 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Kurczewska         Małgorzata
 2. Nerć                     Mirosław Andrzej
 3. Ziomek                Marcin Kacper

18 stycznia  2019 r. godz. 12.00
150 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Pająk                   Karolina Weronika
 2. Pakosz                Szczepan Adam
 3. Śliwa                   Wojciech Witold

18 stycznia  2019 r. godz. 16.00
150 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Janusz                 Edward
 2. Janusz                 Ireneusz
 3. Lachowicz          Bartosz Jerzy

 

 

 

WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • W przypadku absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły w bieżącym roku szkolnym i uzyskali świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie – wniosek o wydanie dyplomu składa dyrektor szkoły.

 •  W przypadku absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – wniosek o wydanie dyplomu składa zdający - bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie dyplomu

       


Do wniosku należy dołączyć:

 • Poświadczone za zgodność z oryginałem (przez szkołę)świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, w przypadku świadectw wydanych przez OKE w Łodzi należy podać numer świadectwa i datę wydania
 • inne dokumenty, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 • Uwaga! Wniosek należy dostarczyć do siedziby OKE w Łodzi osobiście lub przesłać pocztą. Nie przyjmujemy wniosków przesłanych pocztą elektroniczną lub faxem.

więcej o wydawaniu dyplomów  
http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=275

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „nowy”

 O EGAMINIE   


 INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH  


DEKLARACJE

 

KOMUNIKATY I INFORMACJE

 

INFORMATORY