1. O EGZAMINIE ZAWODOWYM:
 2. HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ROK SZKOLNY 2022/20223

  klasa

  typ kształcenia

  kwalifikacja

  termin egzaminu

  pisemny

  Praktyczny

  III po szkole podstawowej

  Technik żywienia i usług gastronomicznych
  343404

  HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

  2-7 czerwca 2023r.

  1-18 czerwca 2023r
  ( z wyłączeniem 8 czerwca)

  IV po gimnazjum

  Technik żywienia i usług gastronomicznych
  343404

  HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  10-14 stycznia 2023r.

  9 stycznia 2023r.

  III po szkole podstawowej

  Technik logistyk
  333107

  SPL.01 Obsługa magazynów

   

  2-7 czerwca 2023r.

  1 czerwca 2023r.

  IV po gimnazjum

  Technik logistyk
  333107

  SPL.04 Organizacja transportu

  10-14 stycznia 2023r.

  9 stycznia 2023r.

  III po szkole podstawowej

  Technik informatyk
  351203

  INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

  2-7 czerwca 2023r.

  12-17 czerwca 2023r

  IV po gimnazjum

  Technik mechatronik
  311410

  ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

  10-14 stycznia 2023r.

  13-17 stycznia 2023r.

  III po szkole podstawowej

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  311515

  ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  2-7 czerwca 2023r.

  1-18 czerwca 2023r
  ( z wyłączeniem 8 czerwca)

  IV po gimnazjum

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  311515

  ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

  10-14 stycznia 2023r.

  9 stycznia 2023r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POPRAWKOWYCH W SESJI ZIMAROK SZKOLNY 2022/2023


kwalifikacja

termin egzaminu

pisemny

Praktyczny

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

AU.32 Organizacja transportu

--------------

9 stycznia 2023r.

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

10 stycznia 2023r

--------------

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

--------------

9 stycznia 2023r.

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

--------------

13-14 stycznia 2023r.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

10-14 stycznia 2023r.

--------------

SPL.01 Obsługa magazynów

 

10-14 stycznia 2023r.

9 stycznia 2023r.

ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

10-14 stycznia 2023r.

--------------

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

10-14 stycznia 2023r.

--------------

 

3. DEKLARACJE  DO POBRANIA

4. EGZAMIN FORMUŁA 2019

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019

Komunikat w sprawie zadań jawnych – egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019

Komunikat o dostosowaniach egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019

 

5. INFORMACJA O OPŁATACH NA EGZAMIN

http://oke.lodz.pl/info.php?i=285

6. WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W przypadku absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły w bieżącym roku szkolnym i uzyskali świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie – wniosek o wydanie dyplomu składa dyrektor szkoły.

W przypadku absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – wniosek o wydanie dyplomu składa zdający - bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Poświadczone za zgodność z oryginałem (przez szkołę)świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, w przypadku świadectw wydanych przez OKE w Łodzi należy podać numer świadectwa i datę wydania
 • inne dokumenty, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

  Uwaga! Wniosek należy dostarczyć do siedziby OKE w Łodzi osobiście lub przesłać pocztą. Nie przyjmujemy wniosków przesłanych pocztą elektroniczną lub faxem.

więcej o wydawaniu dyplomów: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=275

Do pobrania:

Wniosek o wydanie dyplomu

       

8. PRZYDATNE LINKI

http://oke.lodz.pl/
https://cke.gov.pl/
https://arkusze.pl/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/