Egzamin zawodowy (nowy)

HARMONOGRAM SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2019


Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Zdający

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

18 czerwca 2019 r. godz. 12.00 (wtorek) 60 min

17 czerwca 2019 r.godz. 9.00 (poniedziałek)
120 min – dokumentacja

 1. Dałek Sebastian
 2. Kałuża Adrian
 3. Koszlin Angelika Agnieszka
 4. Kulawczyk Tomasz
 5. Milczarek Karolina Justyna
 6. RożniataAdrianna Linda
 7. Staniecki Dominik
 8. Stępniak  Szymon Tadeusz

-----------------------------------------------------

 1. Kaźmierczak Natalia Marzena
 2. Krzeszewski Kacper Andrzej
 3. Madra Kacper Marcin

A.32Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

------------------------------------------

17 czerwca 2019 r. godz. 13.00
120 min – dokumentacja

 1. Krzeszewski Kacper Andrzej
 2. Zatorski Adrian

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

18 czerwca 2019 r. godz. 12.00
60 min

17 czerwca 2019 r. godz. 9.00
180 min – dokumentacja

 1. Kaczmarski Marcel Grzegorz
 2. Matczak Damian
 3. Piestrzeniewicz Sebastian Rafał
 4. Rydlewski Marcin Robert
 5. Witczak Tomasz

 

 

----------------------------------------

 1. Pawiński Tomasz Roman

 

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

--------------------------------------------

28 czerwca 2019 r. godz. 8.00
180 min – dokumentacja

 1. Juras Bartosz

 

18 czerwca 2019 r. godz. 14.00
60 min

28 czerwca 2019 r. godz. 8.00
180 min – dokumentacja

 1. Pawiński Tomasz Roman

18 czerwca 2019 r. godz. 14.00
60 min

28 czerwca 2019 r. godz. 12.00
180 min – dokumentacja

 1. Kukieła Tomasz

-------------------------------------------

28 czerwca 2019 r. godz. 12.00
180 min – dokumentacja

 1. Barański Adam Arkadiusz

18 czerwca 2019 r. godz. 14.00
60 min

28 czerwca 2018 r. godz. 16.00
180 min  – dokumentacja

 1. Jezierski Albert Tomasz

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

18 czerwca 2019 r. godz. 10.00
60 min

25 czerwca 2019 r. godz. 9.00
180 min – wykonanie, na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Gawlik Rafał
 2. Jabłoński Dominik Michał
 3. Sych Paweł Krzysztof

25 czerwca 2019 r. godz. 15.00
180 min – wykonanie, na egzaminie praktycznym jest obecny egzaminator

 1. Gabrysiak Dariusz
 2. Łuczak Cyprian Kamil
 3. Piotrowski Łukasz Dominik

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

18 czerwca 2019 r. godz. 12.00
60 min


17 czerwca 2019 r. godz. 13.00

180 min – dokumentacja

 1. Szcześniak Wiktor

---------------------------------

 1. Dudkiewicz Krzysztof Jacek
 2. Kałuża Marcin Damian
 3. Karbowiak Dominik
 4. Klimczak Marcin
 5. Królikowski Łukasz Artur
 6. Zakrzewski Łukasz

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

18 czerwca 2019 r. godz. 10.00
60 min

24 czerwca 2019 r. godz. 12.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny Egzaminator

 1. Ciesielska Aleksandra
 2. Pośpiech Patryk Jakub
 3. Szychowska Natalia Julianna

24 czerwca 2019 r. godz. 16.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny Egzaminator

 1. Dratkiewicz Mikołaj
 2. Kaczmarek Aleksandra
 3. Jatczyk Katarzyna

25 czerwca 2019 r. godz. 8.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny Egzaminator

 1. Jaborska Angelika
 2. Jaborska Wioletta
 3. Jakóbczyk Przemysław

25 czerwca 2019 r. godz. 12.00
120 min – wykonanie,  na egzaminie praktycznym jest obecny Egzaminator

 1. Kowalski Kacper Jakub
 2. Leszczyńska Patrycja Agnieszka
 3. Rudnicka Anita Edyta
 4. Ślusarek Magdalena

T.15. Organizacja żywienia i nadzorowanie usług gastronomicznych

------------------------------------------

 

17 czerwca 2019 r. godz. 13.00
150 min – dokumentacja

 1. Kwiatkowska Maja Anna
 2. Lipiński Krzysztof
 3. Sitkiewicz Magdalena Ewa
 4. Zielińska Patrycja

R.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej KKZ

18 czerwca 2019 r. godz. 10.00
60 min

-----------------------------------------------

 1. Ilski Rajmund Jan
 2. Nowak Lech Henryk

 

 

 

 

WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • W przypadku absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły w bieżącym roku szkolnym i uzyskali świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie – wniosek o wydanie dyplomu składa dyrektor szkoły.

 •  W przypadku absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – wniosek o wydanie dyplomu składa zdający - bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie dyplomu

       


Do wniosku należy dołączyć:

 • Poświadczone za zgodność z oryginałem (przez szkołę)świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, w przypadku świadectw wydanych przez OKE w Łodzi należy podać numer świadectwa i datę wydania
 • inne dokumenty, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 • Uwaga! Wniosek należy dostarczyć do siedziby OKE w Łodzi osobiście lub przesłać pocztą. Nie przyjmujemy wniosków przesłanych pocztą elektroniczną lub faxem.

więcej o wydawaniu dyplomów  
http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=275

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „nowy”

 O EGAMINIE   


 INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH  


DEKLARACJE

 

KOMUNIKATY I INFORMACJE

 

INFORMATORY