Egzamin zawodowy (stary)

 

 

               HARMONOGRAM SESJI MAJ-LIPIEC 2017

 


Kwalifikacja

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Uwagi

EGZAMIN ZAWODOWY STARY

Technik rolnik
321[05]

12 czerwca 2017 r.
godz. 12.00
120 min

13 czerwca 2017 r.
godz. 9.00
180 min

absolwent

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]

13 czerwca 2017 r.
godz. 9.00
240 min

absolwent

Technik ekonomista
341[02]

-

13 czerwca 2017 r.
godz. 9.00
240 min-komputer

absolwent

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
(„stary” egzamin zawodowy) w roku 2017

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu


1. Etap pisemny

12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12:00
– dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

13 czerwca 2017 r. (wtorek) – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przekazania szkołom dyplomów oraz termin wydania zdającym dyplomów:
25 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 2017 („stary”)

 

Uwaga!
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule)
dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni. 

(Zgodnie z art. 11ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

 

 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w  2017 roku 


Termin złożenia deklaracji do 20.12.2016 r.  (dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu)

  • Etap pisemny 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12:00  dla absolwentów wszystkich typów szkół  prowadzących kształcenie zawodowe
  • Etap praktyczny 13 czerwca 2017 r. (wtorek) –dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

 

Termin wydania dyplomów: 25 sierpnia 2017 r.


Materiały i przybory pomocnicze:

  • Materiały i przybory na egzaminie:  długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), dokument ze zdjęciem i nr PESEL.
  • Na etapie praktycznym ołówek, gumka, linijka, temperówka, kalkulator prosty (zapewnia szkoła).
  • Uczniowie Technikum Ekonomicznego wykonują projekt  korzystając  oprogramowania INSERT GT z modułem Subiekt GT, Rewizor wersja ogłoszona przez OKE

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego – termin złożenia do 20 grudnia 2016 r.  

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej


Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej z egzaminu zawodowego

 

 

Procedury

 

Informator - Technik żywienia i gospodarstwa domowego

 

Informator - Technik Logistyk

 

Informator - Technik Rolnik

 

Informator - Technik Ekonomista