Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach we współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej rozpoczynają realizację projektu pod nazwą "NOWA PERSPEKTYWA – MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA". Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 60 uczniów z trzech szkół znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, poprzez udział w 2 tygodniowym stażu w hiszpańskich przedsiębiorstwach działających w obszarze logistyki i informatyki w miejscowości Malaga. 

W ramach wsparcia uczestnik mobilności otrzymuje nieodpłatnie:

- transport na trasie Polska – Hiszpania - Polska,
- ubezpieczenie: na czas podróży i pobytu,
- zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania stażu,
- organizację programu stażu oraz programu kulturowego.


Planowany termin pierwszej z dwóch mobilności: 20 września - 3 listopada 2018 r.


Szczegółowe zasady przystąpienia do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji dostępnym w sekretariacie szkoły.
Działanie realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Niezbędne dokumenty

Zgoda rodzica na uczestnictwo w projekcie