Harmonoram zajęć

 

Plan zajęć poszczególnych kursów w okresie od września do listopada 2021 r.

Plan sem III KKZ ROL.03 pszczelarz GR.2

Plan sem III KKZ ROL.03 pszczelarz GR.1

Plan KKZ ROL.04 rolniczy sem IV GR.1

Plan KKZ ROL.04 rolniczy sem III GR.2