R. 04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 

Infromator - technik pszczelarz

Informator - pszczelarz

Efekty kształcenia - pszczelarz

 

Absolwent kursu  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:
okres nauczania: 3 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela 

 

Plan nauczania przedmiotowego:

 


Lp.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Ilość godzin

 

1.

 

Działalność gospodarcza w zawodzie

 

15

 

2.

 

Przepisy ruchu drogowego

 

30

 

3.

 

Język angielski zawodowy

 

20

 

4.

 

Produkcja rolnicza

 

60

 

5.

 

Podstawy produkcji pszczelarskiej

 

105

 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne

 

230

 

6

 

Prowadzenie produkcji pasiecznej

 

185

 

7

 

Prowadzenie produkcji rolniczej

 

120

 

8

 

Pracowania techniki w rolnictwie  

 

40

 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe    praktyczne

 

345

 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe

 

575

 

 

Dodatkowe kwalifikacje:

    • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 
    • Słuchacz po potwierdzeniu kwalifikacji R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej może uzyskać tytuł Technika pszczelarza po uzupełnieniu kwalifikacji R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Informator: Technik pszczelarz

O egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Deklaracja uczestnika KKZ osoby, która ukończyła kurs