ROL.03.Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 

Grupa

Pierwsze zajęcia stacjonarne w szkole

kolejne zajęcia stacjonarne zgodnie
z harmonogramem

Grupa 1 i Grupa 2 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

06.03.2021
godz. 8.00

13.03.2021
20.03.2021


Zajęcia teoretyczne, które zgodnie z planem realizowane są w niedziele prowadzone są w formie online

 


 

W zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej:

  • zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego;
  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich;

Okres nauczania: 3 semestryzajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela 

 Dodatkowe kwalifikacje:

    • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Plan nauczania przedmiotowego: ROL.03

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

Podstawy pszczelarstwa

55

Prowadzenie produkcji roślinnej

60

Język obcy zawodowy 

20

Prowadzenie gospodarki pasiecznej

290

Prowadzenie chowu dziko żyjących pszczołowatych

30

Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej

40

Przepisy ruchu drogowego

30

nauka jazdy kat. T

20 na ucznia

Razem

585