ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

W zakresie kwalifikacji ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej:

  • organizowania i kierowania gospodarstwem pszczelarskim;
  • planowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
  • organizowania i nadzorowania sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Okres nauczania: 3 semestryzajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela 

 Dodatkowe kwalifikacje:

    • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Plan nauczania przedmiotowego: ROL.09

Kształcenie teoretyczne

 

 

195

BHP

 

 

20

Podstawy pszczelarstwa

 

 

55

Język angielski zawodowy

 

 

20

Organizowanie produkcji roslinnej i pszczelarskiej

 

 

55

Eksploatowanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej

 

 

45

Kształcenie praktyczne

 

 

195

Organizowanie gospodarki pasiecznej

 

 

110

Organizowanie wychowu matek pszczelich

 

 

35

Organizowanie chowu dziko żyjących pszczołowatych

 

 

30

Organizowanie i eksploatowanie pomieszczeń i sprzętu stosowanego w produkcji pszczelarskiej

 

 

20

RAZEM ILOŚĆ GODZIN

 

 

390