Prowadzenie rachunkowości

 

Absolwent kursu  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • księgowania operacji gospodarczych w zależności
 • prowadzenia i rozliczani inwentaryzacji
 • sporządzania sprawozdań finansowych i przeprowadzania analizy finansowej.

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:
okres nauczania: 29 zjazdów, zajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela 

 

Plan nauczania przedmiotowego:

 • przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: język obcy (angielski)
  rachunkowość i analiza finansowa, planowanie i sprawozdawczość w organizacji.
 • przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: pracowania rachunkowości i analizy finansowej zajęcia praktyczne.

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 
  • Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/może uzyskać tytuł TECHNIKA EKONOMISTY może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
  • Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać  pracę
   w instytucjach związanych z bankowością, podatkami, ubezpieczeniami
   i w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów, rachunkowości.