Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w  rolnictwie

Absolwent kursu  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  1. użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie
  2. użytkowanie maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie
  3. obsługa kombajnu zbożowego oraz nauka jazdy kat. T

Liczba godzin kształcenia zawodowego:
okres nauczania: 25 zjazdów, zajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela 

 

 

Plan nauczania przedmiotowego:

                           


Lp.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Ilość godzin

 

1

 

Działalność gospodarcza w zawodzie

 

30

 

2

 

Język angielski zawodowy

 

20

 

3

 

Przepisy ruchu drogowego

 

47

 

4

 

Podstawy konstrukcji maszyn

 

30

 

5

 

Pojazdy rolnicze

 

34

 

6

 

Maszyny rolnicze

 

36

 

 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne

 

 

197

 

7

 

Pracownia podstaw mechaniki

 

96

 

8

 

Pracownia eksploatacji pojazdów rolniczych

 

104

 

9

 

Pracownia eksploatacji maszyn rolniczych

 

104

 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne

 

304

 

Nauka jazdy kombajnem  na 1 słuchacza 4 godziny

 

4

 

Nauka jazdy kat. T  na 1 słuchacza 20 godzin

 

20 

 

RAZEM

 

525


Dodatkowe kwalifikacje: