Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w  rolnictwie

 

 

PLAN ZJAZDÓW 2015/2016

 

Absolwent kursu  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie
 2. użytkowanie maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 3. obsługa kombajnu zbożowego oraz nauka jazdy kat. T

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:
okres nauczania: 25 zjazdów, zajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela 

 

Plan nauczania przedmiotowego:

 

                           

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Ilość godzin

1

Działalność gospodarcza w zawodzie

30

2

Język angielski zawodowy

20

3

Przepisy ruchu drogowego

47

4

Podstawy konstrukcji maszyn

30

5

Pojazdy rolnicze

34

6

Maszyny rolnicze

36

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne

197

8

Pracownia podstaw mechaniki

96

9

Pracownia eksploatacji pojazdów rolniczych

104

10

Pracownia eksploatacji maszyn rolniczych

104

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne

304

Nauka jazdy kombajnem  na 1 słuchacza 4 godziny

4

Nauka jazdy kat. T  na 1 słuchacza 20 godzin

20 

RAZEM

525

 

Absolwent kursu  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie
 2. użytkowanie maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 3. obsługa kombajnu zbożowego oraz nauka jazdy kat. T

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:
okres nauczania: 3 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela   


Dodatkowe kwalifikacje:

  • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 
  • Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych
   z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich