ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Grupa

Pierwsze zajęcia stacjonarne w szkole

kolejne zajęcia stacjonarne zgodnie
z harmonogramem

Grupa 2 Prowadzenie produkcji rolniczej

27.02.2021
godz. 8.00

13.03.2021
27.03.2021

Grupa 1 Prowadzenie produkcji rolniczej

06.03.2021
godz. 8.00

20.03.2021
10.04.2021


Zajęcia teoretyczne, które zgodnie z planem realizowane są w niedziele prowadzone są w formie online.


 

Dzienniczek praktyk zawodowych

Wzór umowy o praktyki zawodowe 

 

Absolwent kursu  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
    i zwierzęcej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:
okres nauczania: 3 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela 

 

Plan nauczania przedmiotowego:

 

BHP

20

Jezyk obcy w rolnictwie

20

Przepisy ruchu drogowego

30

Podstawy rolnictwa

70

Technika w rolnictwie

100

 Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne

240

Pracownia produkcji roślinnej

160

Pracowania produkcji zwierzęcej

160

Pracowania techniki  w rolnictwie

40

 Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne

360

eksploatacja maszyn rolniczych

6

na ucznia

nauka jazdy kat. T

20

na ucznia

nauka jazdy kombajn

4

na ucznia

razem

   630

 

 

Dodatkowe kwalifikacje:

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich

 

Informator: Technik rolnik

O egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Deklaracja uczestnika KKZ osoby, która ukończyła kurs