R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Dzienniczek praktyk zawodowych

Wzór umowy o praktyki zawodowe 

 

Absolwent kursu  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
  i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:
okres nauczania: 3 semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela 

 

Plan nauczania przedmiotowego:

 

                             


Lp.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Ilość godzin

 

1

 

BHP w produkcji rolniczej

 

20

 

2

 

Język angielski zawodowy

 

30

 

3

 

Przepisy ruchu drogowego

 

30

 

4

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwie

 

30

 

5

 

Technika w rolnictwie

 

27

 

6

 

Produkcja roślinna

 

60

 

7.

 

Produkcja zwierzęca

 

60

 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne

 

257

 

8

 

Pracownia produkcji roślinnej

 

188

 

9

 

Pracownia produkcji zwierzęcej

 

136

 

10

 

Pracownia techniki w rolnictwie

 

35

 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne

 

359

 

Eksploatacja maszyn rolniczych  na 1 słuchacza 6 godziny

 

 6

 

Nauka jazdy kat. T  na 1 słuchacza 20 godzin

 

20 

 

RAZEM

 

642

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 
  • Słuchacz po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać tytuł ROLNIKA po uzupełnieniu kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA oraz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIKA AGROBIZNESU po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
  • Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich

 

Informator: Technik rolnik

O egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Deklaracja uczestnika KKZ osoby, która ukończyła kurs