R.03. Produkcja rolnicza

 

Plan zajęć KKZ rolnik R3 sem II NOWY 2017
W dniu 3.12.2017 r. (Niedziela)  zmiana planu – zajęcia rozpoczynają się

o godz. 8.45

 

PLAN ZAJĘĆ 3.12.2017

 

 

 

KKZ R.03 plan zjazdów sem II

 

 

Dzienniczek praktyk zawodowych

Wzór umowy o praktyki zawodowe 

 

Absolwent kursu  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
  i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:
okres nauczania: cztery semestry, zajęcia odbywają się systemem zaocznym  co dwa tygodnie  sobota, niedziela 

 

Plan nauczania przedmiotowego:

 

                             

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Ilość godzin

1

BHP w produkcji rolniczej

20

2

Język angielski zawodowy

30

3

Przepisy ruchu drogowego

30

4

Prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwie

30

5

Technika w rolnictwie

27

6

Produkcja roślinna

60

7.

Produkcja zwierzęca

60

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne

257

8

Pracownia produkcji roślinnej

188

9

Pracownia produkcji zwierzęcej

136

10

Pracownia techniki w rolnictwie

35

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne

359

Eksploatacja maszyn rolniczych  na 1 słuchacza 6 godziny

 6

Nauka jazdy kat. T  na 1 słuchacza 20 godzin

20 

RAZEM

642

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 
  • Słuchacz po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać tytuł ROLNIKA po uzupełnieniu kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/może uzyskać tytuł TECHNIKA ROLNIKA oraz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIKA AGROBIZNESU po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
  • Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związanych
   z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich

 

Informator: Technik rolnik

O egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Deklaracja uczestnika KKZ osoby, która ukończyła kurs