Aktualności


Ważne ogłoszenie: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe- nowa edycja

Podczas spotkania organizacyjnego, które odbyło się 11.12.2021 r., ustalono, że terminostateczny złożenia dokumentów mija 31 grudnia 2021 r.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek na kurs kwalifikacyjny,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (druk skierowania
    do odbioru w sekretariacie szkoły),
  • świadectwo ukończenia szkoły (do wglądu w sekretariacie).

Grupa zostanie utworzona w momencie, gdy kandydaci na uczestników kursu dostarczą oryginały wymaganych dokumentów.


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe- spotkanie organizacyjne

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, które odbędzie się w dniu
11 grudnia br.
(sobota) o godzinie 8:00 w budynku szkoły. Na obecną chwilę zebrała się odpowiednia ilość osób na kurs: Prowadzenie produkcji pszczelarskiej- ROL.03. Czekamy na dodatkowe zgłoszenia na kurs- Prowadzenie produkcji rolniczej- ROL.04, ponieważ brakuje jeszcze kilku osób, abyśmy mogli rozpocząć te zajęcia. Rozpoczęcie zajęć KKZ planowane jest na drugą połowę stycznia 2022 r.

Przesłane wnioski będą dołączone do wcześniej już złożonych.  Szczegółowe informacje  zostaną
Państwu przekazane telefonicznie.
Serdecznie zapraszamy.


Przypominany ostateczny termin dostarczenia deklaracji na egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2021 upływa

15 września 2021 r.


Deklaracje do pobrania:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej deklaracje kkz- formuła 2019

ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej deklaracje kkz- formuła 2019