Aktualności

 

Przypominany ostateczny termin dostarczenia deklaracji na egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2021 upływa

15 września 2021 r.

 

Deklaracje do pobrania:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej deklaracje kkz- formuła 2019

ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej deklaracje kkz- formuła 2019