W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszenia, podpisać i przesłać skan na adres szkoły:

zs1bratoszewice_kkz@wp.pl lub zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

fax. 42 719 66 77

 

DOKUMENTY:

Formularz zgłoszenia na kurs

(deklaracja uczestnictwa)

 

Wniosek na kurs kwalifikacyjny

(składany po zakwalifikowaniu na kurs)