Zapytanie ofertowe

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, Plac Staszica 14 prosi o składanie ofert na przewóz młodzieży Zespołu Szkól Nr 1 w Bratoszewicach do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Trasa przewozu: Bratoszewice, Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach Plac Staszica 14 – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 29 – Bratoszewice, Zespół Szkół Nr 1, Plac Staszica 14 .

Transport do Łodzi obejmuje 23 osoby w I semestrze a w II semestrze 18 uczniów Technikum Mechatronicznego wraz z zapewnieniem opieki młodzieży podczas przejazdu.

Termin wykonania usługi od 11.września 2019r. do  17. czerwca 2020r., w środy. Szczegółowy harmonogram zostanie podany po publikacji kalendarza roku szkolnego 2019/20 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Oferty prosimy składać na e-mail szkoły zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl lub w sekretariacie szkoły w godz. 7-15.00. Tel.42/719-89-83.

Termin składania ofert: do dnia 30.08. 2019r.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach, na jakich przetwarzamy dane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

Link do dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatzgierski

Poniższy film prezentuje sposób pierwszego logowania do dziennika elektronicznego

Informacja

Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach informuje o zmianie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2017.

Regulamin dostępny jest w sekretariacie Szkoły.
Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” znajdują się druki Wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS.


Magdalena Mackiewicz
Dyrektor Szkoły

Zespół Szkół Nr 1 z lotu ptaka

 

UWAGA!!!!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem pociągiem ŁKA

TRASA ŁOWICZ - ŁÓDŹ

TRASA ŁÓDŹ - ŁOWICZ