Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach

 

Zapytanie ofertowe na przewóz młodzieży

10.08.2018

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, Plac Staszica 14 prosi o składanie ofert na przewóz młodzieży Zespołu Szkól Nr 1 w Bratoszewicach do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.


Trasa przewozu: Bratoszewice, Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach Plac Staszica 14 – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 29 – Bratoszewice, Zespół Szkół Nr 1, Plac Staszica 14 .


Transport do Łodzi obejmuje 20 osób w I semestrze a w II semestrze 13 uczniów Technikum Mechatronicznego wraz z zapewnieniem opieki młodzieży podczas przejazdu.


Termin wykonania usługi od 12. września 2018r. do  12. czerwca 2019r., w środy wg harmonogramu dostępnego w szkole ( 31 wyjazdów).


Oferty prosimy składać na e-mail szkoły zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl lub w sekretariacie szkoły w godz. 7-15.00. Tel.42/719-89-83.
Termin składania ofert: do dnia 30.08. 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe na prace związane z termomodernizacją pokrycia dachu sali gimnastycznej

Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach

Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tylko przepisy Kodeksu cywilnego.


Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach Plac Staszica 14, w ramach rozpoznania cenowego rynku, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi termomodernizacji dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach. Termomodernizacja obejmuje montaż styropianu laminowanego papą grubości 15 cm, podniesienie ogniomurków, wykonanie remontu instalacji odgromowej i orynnowania, montaż kominków wentylacyjnych, wywóz gruzu i pozostałości z prac na wysypisko wraz z odpadami.


Powierzchnia dachu sali gimnastycznej 10,8 m x 18,20 m.
Wysokość sali gimnastycznej 7,30 m
Termin realizacji zamówienia 01.07.-30.09.2018 r.


W przesłanych ofertach proszę uwzględnić doświadczenie z zakresu termomodernizacji.
Oferty prosimy składać na piśmie do dnia 4.07.2018r. w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres: zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach, na jakich przetwarzamy dane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

Link do dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatzgierski

Poniższy film prezentuje sposób pierwszego logowania do dziennika elektronicznego

Informacja

Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach informuje o zmianie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2017.

Regulamin dostępny jest w sekretariacie Szkoły.
Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” znajdują się druki Wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS.


Magdalena Mackiewicz
Dyrektor Szkoły

Zespół Szkół Nr 1 z lotu ptaka

 

UWAGA!!!!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem pociągiem ŁKA

TRASA ŁOWICZ - ŁÓDŹ

TRASA ŁÓDŹ - ŁOWICZ