Apki ++Fundacja Media 3.0 rozpoczęła kolejną edycję programu apki.org dla szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu pn. “Apki++”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program apki.org wspiera również SAP SE. W ramach ubiegłorocznego projektu powstało 16 Lab-ów 3.0 (klubów programistycznych) na terenie całej Polski, w tym roku do współpracy zaprosiliśmy 50 szkół ponadgimnazjalnych (mapka: http://bit.ly/apki_laby30).


Na platformie apki.org będą dostępne dwa nowe kursy z zakresu programowania w języku C++
oraz C. Dla wybranych szkół przewidziane są następujące formy wsparcia:


Udział jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.apki.org oraz na
facebooku: https://www.facebook.com/apki.org/

 

 

Fotorelacja z realizacji projektu Apki++

 


18 maja 2017 r. odbyły się ostatnie zajęcia z programowania w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Apki++”, do którego przystąpiła również nasza szkoła. Projekt był realizowany we współracy z Fundacją Media 3.0. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu – w czwartki w okresie od  9.02.2017 r. do 18.05.2017 r. i trwały 90 minut. W zajęciach brało udział 17 uczniów (15 uczniów z klasy I RŻ i 2 z klasy I LM) W ciągu roku szkolnego zrealizowano 25 godzin zajęć. Uczniowie uczęszczali na zajęcia systematycznie, wykazując duże zaangażowanie i chęć do pracy. Zajęcia obejmowały materiał z programowania C++ i C#. Uczestnicy projektu oprócz zajęć w szkole, prowadzonych przez nauczyciela, uczestniczyli w webinariach organizowanych przez Fundację Media 3.0 na temat C++, JavaScript, HTML. Ponadto młodzież mogła korzystać z forum stworzonego na potrzeby projektu w celu rozwijania swoich umiejętności. Dla ambitnych uczniów tworzone były co miesiąc konkursy, mające na celu rozwijanie i sprawdzanie zdobytej wiedzy. Wszyscy uczestnicy miło wspominają zajęcia i z niecierpliwością czekają na kolejną część projektu.

 

Katarzyna Biernacka